Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policie už letos zabavila zločincům téměř dvě miliardy korun

Policie ČR už za první pololetí letošního roku zabavila zločincům výnosy z trestné činnosti ve výši 1,9 miliardy korun, což je v porovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o celých 369 procent. Jedná se tak o první pozitivní výsledky strategického materiálu Koncepce rozvoje na úseku vyhledávání a odčerpávání výnosů z trestné činnosti, který v loňském roce zpracoval odbor bezpečnostní politiky MV ve spolupráci s ÚOKFK a o nejlepší výsledek na poli vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti v historii policie vůbec. 

Poté, co ze zajištěných 1,9 miliardy korun muselo být 374 milionů vráceno, protože se nepodařilo prokázat přímou souvislost s konkrétním trestným činem, zůstává v zajištění majetek ve výši téměř 1,6 miliardy korun. Přičemž za celý rok 2010 bylo zajištěno asi 1,3 miliardy korun.

Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti by mělo být součástí práce každého kriminalisty pracujícího na případu, kde došlo ke škodě nebo kde pachatel dosáhl zisku. „Tyto pozitivní výsledky jsou velice slibným začátkem, tento trend je však nutné udržet i v dalších letech. Problematika vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti musí být vedením policie důsledně prosazována na všech úrovních, a to i v oblasti obecné kriminality. Tato oblast policejní práce byla dlouhodobě zanedbávána, proto je velice důležitý zejména rozvoj metodické práce,“ okomentoval výsledky policie Martin Linhart, ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.

Kromě výše zajištěné částky je významným posunem ke zlepšení situace i využívání více institutů podle trestního řádu. V minulosti byla drtivá většina zajištění realizována vydáním nebo odnětím věci, kdy policie zabavovala majetek například pouze na místě činu nebo při domovní prohlídce apod. Využívání institutů trestního řádu jako zajištění náhradní hodnoty, zajištění peněžních prostředků na účtu u banky, zajištění zaknihovaných cenných papírů, zajištění nemovitosti nebo zajištění náhradní hodnoty v situaci, kdy nelze dohledat přímo výnos a zajišťuje se proto na jiném majetku pachatele, lze hodnotit jako nárůst aktivity policie při zkoumání, co zajistit.

Zajišťování výnosů z trestné činnosti je i účinný nástroj v boji proti organizovanému zločinu. Proto je na tuto problematiku kladen velký důraz i v Koncepci boje proti organizovanému zločinu, kterou nedávno schválila vláda. Kromě dalšího rozvoje nástrojů k zajišťování je třeba se v dalším období soustředit i na zjednodušení správy zajištěného majetku, jehož objem roste, a na vypracování nové úpravy jeho prodeje.

Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem