Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila novou Koncepci boje proti organizovanému zločinu

Ministr vnitra dnes, 10. srpna 2011, předložil vládě Koncepci boje proti organizovanému zločinu na období let 2011–2014. Na základě analýzy současné situace v oblasti organizovaného zločinu koncepce navrhuje celou řadu opatření s cílem vytvořit dlouhodobě podpůrné podmínky pro práci orgánů veřejné správy v oblasti prevence, odhalování a postihování organizovaného zločinu na území České republiky. Dnes dokument schválila vláda. 

Organizovaný zločin představuje v současné době nejzávažnější nevojenskou hrozbu pro českou společnost. Zločinecké skupiny podrývají společenské uspořádání, narušují stabilitu ekonomiky, podkopávají demokratické struktury, a v konečné fázi tak způsobují zánik právního státu. Boj proti organizovanému zločinu a jeho doprovodným jevům je proto prioritou národně-bezpečnostní politiky.
 
Od roku 2009 zaznamenala Česká republika v oblasti zavádění nástrojů boje proti organizovanému zločinu podstatný vývoj, ovšem ne vždy ku prospěchu věci. Na tyto nedostatky, které se v průběhu let objevily, reaguje právě nová Koncepce.
 
Ta doporučuje celou řadu opatření zaměřujících se na prevenci, odhalování a postihování organizovaného zločinu na území našeho státu. Navrhované úkoly jsou rozděleny do následujících klíčových oblastí:
 
  • monitoring organizovaného zločinu na území ČR (vyhodnocení situace organizovaného zločinu na území ČR),
  • rozvoj multilaterální i bilaterální zahraniční spolupráce (zapojení policejních expertů do aktivit EU, vypracování programu spolupráce se státy západního Balkánu, sjednání policejních smluv s vybranými partnery),
  • posílení vnitrostátní spolupráce (zavedení společných vyšetřovacích týmů, zefektivnění výměny informací mezi orgány, vyhodnocení spolupráci policie a zpravodajských služeb),
  • zajišťování výnosů z trestné činnosti (novelizace právní úpravy správy zajištěného majetku) a
  • prohlubování specializace a zvyšování profesních kompetencí orgánů činných v trestním řízení (v oblasti hospodářské kriminality a počítačové a informační kriminality).
Opatření obsažená v Koncepci navazují na jiné strategické materiály přímo související s bojem proti organizovanému zločinu (např. Strategie vlády v boji proti korupci, Národní strategie protidrogové politiky, Národní strategie boje proti terorismu a další) a současně je nutné říci, že Koncepce byla vytvořena v souladu s textem Bezpečnostní strategie České republiky.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem