Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pro rozvoj eGovernmentu využívá ČR i komunitární programy

Pro spolufinancování projektů eGovernmentu je možné využívat nejen veřejnosti známé strukturální fondy jako je IOP či OPLZZ, ale také komunitární programy. Ty představují jeden z podpůrných nástrojů Evropské unie určený především k financování projektů, na jejichž realizaci se podílí více členských států. 

Mezi nejvýznamnější v rámci podpory informační společnosti patří Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, konkrétně jeho pilíř zaměřený na podporu ICT politik (CIP ICT-PSP). Ten si klade za cíl dokončit jednotný evropský informační prostor (tj. otevřený a konkurenceschopný vnitřní trh v oblasti informační společnosti), posílení inovací a investic do výzkumu v ICT či poskytování kvalitních elektronických služeb pro každého.
 
V rámci 5. výzvy CIP ICT-PSP bylo podáno celkem 188 návrhů, z nichž se Evropská komise předběžně rozhodla podpořit 44 projektů. Zástupci z České republiky by se měli zapojit do řešení celkem osmi projektů, na jejichž realizaci přispěje Evropská komise tuzemským subjektům více než 1 mil. €. Mezi podpořené projekty patří rovněž STORK 2.0 zabývající se otázkami elektronické identifikace a také GEN6, který se věnuje podpoře IPv6 ve veřejné správě. Do řešení těchto projektů se zapojilo Ministerstvo vnitra, které se tak letos z pohledu získaného spolufinancování stalo nejúspěšnějším českým subjektem.
 
Mezi další úspěšné české subjekty v rámci 5. výzvy patří Národní filmový archiv či Umělecko-průmyslové muzeum, které se zúčastní projektů zaměřených na zpřístupnění svých sbírek prostřednictvím Evropské digitální knihovny Europeana. K dalším organizacím, jejichž projekty byly navrženy Evropskou komisí ke spolufinancování, dále patří CZ.NIC, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Plzeňský kraj či město Dobříš.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem