Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Realizace základních registrů má konečně „zelenou“

Ministerstvo vnitra (MV) podepsalo poslední dvě smlouvy potřebné k zavedení základních registrů veřejné správy. V tuto chvíli se tak naplno rozjíždí kompletní implementace projektu, aby jej bylo možné spustit v zákonem stanoveném termínu 1. července 2012. 

Zástupci MV v minulých dnech podepsali smlouvy na realizaci registru práv a povinností se společností Asseco Central Europe za 418 milionů Kč bez DPH a na realizaci registru obyvatel s firmou ICZ za 286 milionů Kč bez DPH. Nabídky vyhodnotila jako nejlepší výběrová komise v rámci transparentního výběrového řízení.
 
Už v dubnu letošního roku přitom MV podepsalo se společností AutoCont CZ smlouvu na realizaci Informačního systému základních registrů. Hodnota zakázky byla 320 milionů Kč bez DPH.  Dnes tak jsou vybraní realizátoři všech registrů a implementace probíhá v souladu s harmonogramem, který v květnu 2011 schválila vláda.
 
Zavedením registrů MV naplňuje svou vizi rychlejší, levnější a vlídnější veřejné správy, a to prostřednictvím zefektivnění jejího fungování využitím ICT technologií.
 
Ostrý start základních registrů veřejné správy je zákonem stanovený na 1. července 2012 a jednotlivé projekty jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů EU.
 
Konec roztříštěnosti dat
Základní registry, klíčový projekt českého eGovernmentu, jsou bezpečnou a aktuální databází dat o občanech a státních i nestátních subjektech. Jejich zavedením dojde k odstranění roztříštěnosti, nejednotnosti a vícenásobného výskytu dat v základních databázích veřejné správy. Občanům registry výrazně zjednoduší komunikaci s úřady, protože jakoukoliv změnu údajů bude stačit nahlásit pouze na jednom místě, orgánům veřejné moci pak projekt zpřehlední práci a dá jistotu správnosti uložených informaci.
 
Od července příštího roku se tak zásadně změní chování státu vůči občanům. Prokazování platnosti občanem už jednou předložených údajů totiž nebude na občanech samotných, ale na úřednících.
 
Základní registry veřejné správy – šest projektů, čtyři organizace:
 • Registr obyvatel (správcem bude Ministerstvo vnitra) – aktuální referenční údaje o občanech Česka, cizincích s povolením k pobytu nebo cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu
   
 • Registr práv a povinností (správcem bude Ministerstvo vnitra) – údaje o působnosti orgánů státní moci, právech a povinnostech osob
   
 • Registr osob (správcem bude Český statistický úřad) – údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci
   
 • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (správcem bude Český úřad zeměměřický a katastrální – údaje o základních územních prvcích, např. území států, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel či ulic
   
 • Informační systém základních registrů (správcem bude Ministerstvo vnitra) – v jeho rámci budou čtyři základní registry fungovat. Na starosti,  ho bude mít Správa základních registrů.
   
 • Převodník identifikátorů fyzických osob (správcem bude Úřad na ochranu osobních údajů) – klíčový projekt pro ochranu osobních údajů v registrech; díky převodníku identifikátorů už nebude možné získat o obyvateli informace prakticky z každého informačního systému veřejné správy pouze se znalostí rodného čísla.
 
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

 

vytisknout  e-mailem