Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra Jan Kubice se zúčastnil zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci

Ministr vnitra Jan Kubice se 9. června 2011 zúčastnil zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucemburku. 

Na tomto jednání se podařilo dosáhnout politické dohody o návrhu nařízení, kterým se zřizuje tzv. Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Dohodnutý text je výsledkem kompromisu v rámci vyjednávání s Evropským parlamentem. Tato nová agentura, která by měla zahájit svou činnost v létě 2012, bude spravovat Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), Vízový informační systém a databázi EURODAC obsahující otisky prstů žadatelů o azyl.
 
Rada EU dále diskutovala o některých otevřených otázkách nového nařízení o Frontexu (Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských státech EU), přičemž byla potvrzena snaha dosáhnout dohody o tomto návrhu s Evropským parlamentem do konce června 2011.
 
Ministři vnitra EU věnovali rozsáhlou debatu problematice ochrany hranic, migrace a azylu, jejímž výsledkem bylo přijetí závěrů Rady, ve kterých bylo mj. deklarováno úsilí vytvořit společný evropský azylový systém a posílit ochranu vnějších hranic a schengenský prostor. Ministr Jan Kubice v souvislosti s případnou úpravou pravidel Schengenu zdůraznil: „Je v zájmu nás všech a zvláště evropských občanů, abychom tento systém učinili efektivnějším bez toho, abychom oslabili jeho nejdůležitější princip, tedy volný pohyb osob přes vnitřní hranice.“
 
Rada EU se také schválila závěry o dokončení procesu schengenského hodnocení připravenosti Bulharska a Rumunska. K jednání o rozšíření Schengenu o tyto dva členské státy se Rada vrátí nejpozději v září 2011.
 
V rámci tohoto zasedání se pak ministři vnitra EU věnovali dvěma novým návrhům azylových směrnic a třem připravovaným evropským předpisům v oblasti legální migrace. Komise dále představila svou zprávu o monitorovacím mechanismu bezvízového režimu se zeměmi západního Balkánu a návrh na změnu nařízení o vízech č. 539/2001. Mezi další projednaná témata patřil také boj proti terorismu a organizovanému zločinu.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem