Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Verze 5.3.1 z 30. 12. 2011

 

XML schéma pro výměnu faktur ISDOC
 

Verze 5.3.1 z 30.12.2011

Tato verze je platná nejdříve od 1.1.2012.

(c) 2010-2012 ICT UNIE o.s., www.ictu.cz

(c) 2009 Sdružení pro informační společnost, www.spis.cz


Přiložená schémata formálně definují výměnný formát faktur definovaný Pracovní skupinou pro elektronické standardy výměny dat ICT UNIE.

Obsah distribuce (isdoc-schema-5.3.1-20111230.zip):

 • xsd/* - schémata v jazyce W3C XML Schema
  isdoc-invoice-5.3.1.xsd - základní schéma
  isdoc-invoice-dsig-5.3.1.xsd - schéma validující i strukturu vloženého digitálního podpisu
  xmldsig-core-schema.xsd - schéma XML Signature
 • doc-cs/* - hypertextová dokumentace W3C XML Schematu s českými komentáři
 • doc-en/* - hypertextová dokumentace W3C XML Schematu s anglickými komentáři


Poznámka:
Použijte schéma isdoc-invoice-5.3.1.xsd, pokud budete potřebovat validovat pouze samotnou fakturu bez elektronického podpisu. V případě validace vč. podpisu použijte schéma isdoc-invoice-dsig-5.3.1.xsd, které pomocí příkazů import a redefine automaticky použije i obě další schémata.


Změny oproti verzi 5.3 z 14. 2. 2011:

 • Do řádkového elementu ClassifiedTaxCategory byl přidán nový nepovinný element LocalReverseCharge. Ten se použije, pokud daný řádek nenese informaci o částce DPH, protože podléhá tzv. Přenesení daňové povinnosti, kde si částku DPH vypočítává až příjemce dokladu. Jmenovaný element LocalReverseCharge může obsahovat dva elementy: LocalReverseChargeCode, který je povinný a vyjadřuje kód PDP z příslušného číselníku a dále nepovinný element LocalReverseChargeQuantity, který vyjadřuje množství v jednotce. Jednotka sama se v souladu s používáním jednotek ve formátu ISDOC uvádí jako atribut UnitCode elementu LocalReverseChargeQuantity.
 • Do daňového sumáře byl do elementu TaxCategory přidán nepovinný element LocalReverseChargeFlag indikující, že daný zápis v sumáři s  příslušnou sazbou je v režimu přenesení daňové povinnosti.

vytisknout  e-mailem