Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktuality

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

formulář  

Ministerstvo vnitra vypracovalo novou verzi 6.0.2

Tým  ISDOC  - 2.7.2021

Nový mikroweb ISDOC

korupce  

Ministerstvo vnitra plně převzalo agendu elektronické fakturace ISDOC

Tým  ISDOC  - 2.7.2021

ICT UNIE vytvořila novou verzi formátu elektronické fakturace ISDOC

mezinárodní spolupráce  

Praha, 9. 4. 2014 - ICT UNIE, sdružení firem z oboru informačních technologií a elekt...

Tým  ISDOC  - 2.7.2021

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

Ministerstvo vnitra je držitelem licence k formátu ISDOC a její ochranné známky. Stalo se tak dne 5. května 2021 popisem smlouvy mezi Ministerstvem vnitra a stávajícím držitelem spolkem ICT UNIE.

ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení SPIS. Dne 16. října 2008 byla podepsána "Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR". Tato deklarace vyjadřuje závazek jednotlivých výrobců ekonomických a ERP systémů (deklaraci podepsalo celkem 14 významných firem na trhu) vybudovat společný formát elektronické fakturace a do jednoho roku od jeho vyhlášení jej implementovat do svých komerčních řešení. Dalšími signatáři byli tehdejší zástupci státu, jmenovitě ministr financí Miroslav Kalousek a náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.

Výrobci ekonomických a podnikových systémů tedy budou používat standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických fakturačních zpráv, což umožní podnikům a institucím - uživatelům různých SW - mezi sebou vzájemně komunikovat.

MVČR deklaruje, kromě závazku zařazení standardu ISDOC do systematiky standardů ISVS, svůj zájem na dalším rozvoji tohoto formátu elektronické fakturace. Formát či jeho další ztvárnění budou optimalizována i v souvislosti s jeho zařazením mezi tzv. výstupní datové formáty podle zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, přičemž v rámci efektivního využití výstupního datového formátu bude navrženo také řešení kombinující výstupní datový formát PDF/A a ISDOC a to způsobem, zabezpečujícím co možná nejvyšší efektivitu zpracování, zejména pak při příjmu veřejnoprávními původci se snahou o maximální možnou automatizaci činností.