Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Volby do zastupitelstev krajů v roce 2008

Informace k navýšení odměn členům okrskových volebních komisí, k jejich zdaňování a odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Vláda dne 17. září 2008 svým usnesením č. 1180 schválila závěr, podle kterého má být problematika nároků a odměňování členů okrskových volebních komisí řešena navýšením zvláštní odměny za výkon funkce člena okrskové volební komise při všech volbách o 500 Kč.
 
Na základě uvedeného usnesení vlády připravilo Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí návrh novely volebních vyhlášek.
  
Již před přijetím usnesení vlády prošel návrh novely připomínkovým řízením. Nyní bude legislativní proces přijímání vyhlášky dokončen tak, aby nabyla účinnosti nejpozději do doby, kdy začnou obecní úřady členům okrskových volebních komisí odměny vyplácet.
 
Již při nadcházejících volbách do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny Senátu by tedy měly být všem členům okrskových volebních komisí (včetně předsedy a zapisovatele) vypláceny odměny navýšené o 500 Kč.
 
Pro úplnost doplňujeme informaci, že usnesením vlády nebyl schválen závěr, aby odměny členů okrskových volebních komisí byly zdaňovány podle ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 586/1992 Sb.“), čímž by byla odměna člena okrskové volební komise jednak osvobozena od daně z příjmu a jednak by nepodléhala odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění dle § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“).
 
Odměny členů okrskových volebních komisí budou tedy nadále zdaňovány podle § 6 odst. 10 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. (blíže k tomu zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů, ročník 2008, číslo 4 ze dne 5. září 2008) a pro nadcházející volby do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny Senátu z nich bude odváděno i pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
 
Současně se jedná o tom, aby členové okrskových volebních komisí byli do budoucna zařazeni do výčtu výjimek, na které se povinnost odvádět pojistné na veřejné zdravotní pojištění nevztahuje. I v případě, že by se tuto výjimku podařilo prosadit, aplikovala by se až po nabytí účinnosti připravované novely zákona č. 48/1997 Sb.
 
S konkrétními dotazy týkající se danění a odvodů zdravotního pojištění se lze obrátit na věcně příslušné resorty, tj. na Ministerstvo financí a Ministerstvo zdravotnictví.
 
Nárok člena okrskové volební komise, který je zaměstnancem, na náhradu mzdy by měl být do budoucna výslovně zakotven ve volebních zákonech, a to jejich novelizací, která byla shora uvedeným usnesením vlády uložena Ministerstvu vnitra.

vytisknout  e-mailem