Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Spisová služba

 

Ministerstvo vnitra vydalo pro potřeby veřejnoprávních původců dokumentů ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, metodický pokyn "Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců". Důvodem jeho vydání je povinnost každého původce dodržovat všechny požadavky příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů a zabezpečit jejich realizaci prostřednictvím vnitřních opatření. Metodický návod doporučuje původcům postup při prověřování, zdali užívané systémy spisové služby splňují kritéria pro ochranu osobních údajů podle požadavků příslušných právních předpisů.

Metodiku "Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců", doplňuje metodika "Přehled právních předpisů stanovujících povinnost ukládat vybrané typy dokumentů", která je pomůckou pro stanovení skartačních lhůt vybraných typů dokumentů. Metodika je dostupná v sekci Archivnictví/Spisová služba/Metodiky.

Prezentace:

  

vytisknout  e-mailem