Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolní seznamy (Checklisty) pro obce

 

Ministerstvo vnitra připravilo pro obce pomůcku pro rychlou kontrolu organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Přiložený dokument obsahuje 3 základní listy - "Úvod a doporučení", "Obecný seznam" a "Seznam ke zpracování". "Obecný seznam" provede obec po jednotlivých oblastech obecného organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů - nastavení kompetencí, fyzické a IT bezpečnosti, evidenci dokumentů atd. Poskytuje přehled opatření, na něž by správce osobních údajů neměl zapomenout. "Seznam ke zpracování" zahrnuje rubriky k vyplnění vztahující se k jednotlivé činnosti zpracování (například agenda místních poplatků, personální agenda, agendy podle školského zákona, vydávání rybářských lístků).

Kontrolní seznamy nejsou automatem, který by po vyplnění vrátil sadu varování a návrhů opatření. Není to ani potřeba, neboť použití seznamů je samo o sobě poměrně přímočaré. Stačí označit si nebo poznamenat body, u kterých má obec za to, že nejsou naplněny, a jimi se dále zabývat, popřípadě je svěřit k posouzení pověřenci pro ochranu osobních údajů.

Dokument je proto zamýšlen především jako základní materiál, který má poskytnout počáteční orientaci odpovědných osob v malých obcích ohledně systémových požadavků GDPR a na nějž by obec měla navázat další prací.

  

vytisknout  e-mailem