Seminář „Dobrovolnická pomoc při mimořádných událostech“

   

 

01 Zahájení semináře 02 Účastníci semináře 03 Úvodní slovo Jitky Gjuričové 04 Pohled do pléna 05 Úvod do problematiky - Vítězslav Vurst 06 Účastníci při panelové diskuzi 07 Zástupci neziskových organizací a Sboru dobrovolných hasičů 08 Zástupci neziskových organizací a dobrovolnického centra

Stránkování: Počet fotografií: 8 / 1 | 1 |