Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Třetí operační program v oblasti vnitřních věcí schválen

Dne 27. října 2022 schválila Evropská komise poslední, třetí, operační program v gesci Ministerstva vnitra. Jedná se o Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (OP NSHV). Česká republika  patří mezi první členské státy, kterým byly schváleny všechny tři operační programy v oblasti vnitřních věcí. 

Celková finanční alokace OP NSHV činí přibližně 30 mil. EUR, tedy cca 780 mil. Kč.

Podpora z OP NSHV je zaměřena na dvě oblasti, a to ochranu vnějších hranic a rozvoj společné vízové politiky. ČR se hodlá při implementaci OP NSHV zaměřit v první řadě na investice do rozsáhlých IT systémů v oblasti vnitřních věcí. Jedná se zejména o Systém vstupu a výstupu (EES), Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), Schengenský informační systém (SIS) či Vízový informační systém (VIS).

Další oblast podpory směřuje do nákupu vybavení, které se využívá při kontrole na vnější hranici schengenského prostoru. V kontextu ČR se jedná o mezinárodní letiště.

Podporovány budou rovněž aktivity zvyšující odborné znalosti policistů odpovědných za ochranu vnějších hranic či zaměřené na školení pro pracovníky zastupitelských úřadů.

Plný text schváleného operačního programu je k dispozici zde.

vytisknout  e-mailem