Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Právní základ

Základní právní rámec fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí je stanoven nařízeními Evropského parlamentu a Rady. Každý fond respektive nástroj je ustaven samostatným nařízením, která stanovují zejména věcný obsah fondů, jejich zaměření, cíle a způsobilé aktivity. Konkrétně se jedná o:

Kromě výše uvedených nařízení, je stěžejní tzv. obecné nařízení, které stanovuje pravidla pro implementaci fondů. Toto nařízení stanovuje pravidla nejen pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí, ale též pro Evropský sociální fond plus, Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond. Oproti programovému období 2014-2020 tak dochází k další harmonizaci pravidel napříč fondy.

Na české úrovni se implementace fondů EU v oblasti vnitřních věcí, kromě standardních zákonů, řídí mimo jiné několika usneseními vlády:

  • Usnesení č. 233 ze dne 1. března 2021 k návrhu rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy
  • Usnesení č. 354 ze dne 12. dubna 2021 o Pravidlech spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021-2027
  • Usnesení vlády ČR č. 1010 ze dne 12. listopadu 2021 o Pravidlech řízení fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí v programovém období 2021-2027

  

vytisknout  e-mailem