Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Shrnutí programu

Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (OP NSHV) je základní strategický dokument pro čerpání finanční podpory z Fondu pro integrovanou správu hranic pro období 2021 - 2027. NSHV je novým nástrojem a nástupcem Fondu pro vnitřní bezpečnost (část Hranice), který byl implementován v období 2014 – 2020 a ze kterého byl vyčleněn. Nařízení NSHV stanoví dva specifické cíle, do kterých lze podporu směřovat. Zkráceně se jedná o tyto oblasti:

  • Podpora evropské integrované správy hranic;
  • Podpora společné vízové politiky.

ČR může z OP NSHV čerpat finanční prostředky až do výše 30 219 607 EUR, tj. cca 780 milionů Kč (při kurzu 26 Kč/EUR).

ČR se hodlá při implementaci OP NSHV zaměřit v první řadě na investice do rozsáhlých IT systémů v oblasti vnitřních věcí. V důsledku migračních tlaků na EU je využívání moderních technologií zásadní složkou, jak si i přes otevřené vnitřní hranice schengenského prostoru zachovat vysokou úroveň vnitřní bezpečnosti v Unii. OP NSHV navazuje na aktivity z programového období 2014 – 2020, ve kterém byly realizovány stěžejní projekty vybudování národních jednotek Systému vstupu a výstupu (EES), Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), či aktualizace Schengenského informačního systému (SIS) a Vízového informačního systému (VIS). V této oblasti je cílem dále rozvíjet tyto informační systémy z hlediska jejich funkcionalit, zajistit obměnu hardwaru aby odpovídal aktuálním trendům a zajistit jejich provozní podporu v režimu 24/7, včetně vzájemné interoperability. Jelikož se jedná o nadnárodní systémy, výpadek v jednom členském státě může ohrozit funkčnost celého řešení na unijní úrovni. Na tyto oblasti tak připadá největší podíl alokovaných finančních prostředků. Rozvíjet se ale budou i čistě národní informační systémy v této oblasti, např. z prostředků OP NSHV bude vybudován systém pro zpracování žádostí o krátkodobá víza.

Další oblast podpory směřuje do nákupu vybavení, které se využívají při kontrole na vnější hranici schengenského prostoru. V kontextu ČR se jedná o mezinárodní letiště. Podpořeny tak budou aktivity na obměnu techniky a možné rozšíření biometrické automatizace o nové funkcionality při hraniční kontrole (tzv. systém samoobslužných bran e-GATE) nebo obměna speciálních technologií a pořízení nových zařízení pro odhalování padělaných dokumentů.

Důležitou oblastí podpory jsou také zastupitelské úřady v zahraničí (mimo EU). OP NSHV plánuje investice do vybavení vybraných zastupitelských úřadů novými bezpečnostními prvky (např. bezpečnostní rámy) a také aktivity pro zvýšení komfortu klientů (rekonstrukce, modernizace čekáren, vytvoření klientsky přátelského prostředí). Zároveň budou hrazeny evaluační cesty expertních týmů na zastupitelské úřady pro ověření praktické aplikace vízových předpisů a vysílání expertů na vízovou problematiku a školitelů konzulárních pracovníků na stáže na zastupitelské úřady v zahraničí.

V neposlední řadě se OP NSHV bude věnovat i měkkým projektům, které budou zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb veřejnosti. Jedná se o zajištění průběžného vzdělávání a školení příslušníků bezpečnostních složek v oblasti komunikace cizími jazyky, speciálně se zaměřením na cizineckou problematiku či provádění školení pracovníků zastupitelských úřadů v oblastech společné vízové politiky a aspektech vydávání krátkodobých víz, včetně odhalování padělaných dokladů.

Očekávání příjemci: ústřední orgány státní správy, organizační složky státu (zejm. bezpečnostní sbory).

Pozn. OP NSHV byl schválen Evropskou komisí dne 27. října 2022.

vytisknout  e-mailem