Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Shrnutí programu

Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost (OP FVB) je základní strategický dokument pro čerpání finanční podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost pro období 2021 - 2027.

Nařízení FVB stanoví tři specifické cíle, do kterých lze podporu směřovat. Zkráceně se jedná o tyto tři oblasti:

  • zlepšení a usnadnění výměny informací mezi příslušnými orgány a relevantními institucemi a jinými subjekty Unie;
  • zlepšení a zintenzivnění přeshraniční spolupráce;
  • posilování kapacit v oblasti předcházení trestné činnosti, terorismu a radikalizaci a boje proti nim.

ČR může skrz OP FVB čerpat finanční prostředky až do výše 34 894 740,00 EUR, tj. cca 900 milionů Kč (při kurzu 26 Kč/EUR).

V rámci OP FVB se ČR hodlá zaměřit především na zlepšení vytěžování veřejných zdrojů za účelem zvýšení efektivity odhalování trestné činnosti jako je kyberkriminalita, terorismus a extremismus, závažná hospodářská trestná činnost, finanční kriminalita či organizovaný zločin. Další prioritní oblastí je posílení forenzních pracovišť provádějící kriminalistickotechnické činnosti jako je vyhledávání, zajištění, zkoumání a vyhodnocování kriminalistických stop zajištěných v souvislosti s páchanou trestnou činností či poskytování kriminalistických expertíz. Důležitou součástí boje se závažnou kriminalitou jsou také odborná školení, výměna znalostí a zkušeností. Na tyto oblasti tak připadá největší podíl alokovaných finančních prostředků.

Další oblasti podpory směřují na posílení a rozvoj mezinárodní spolupráce a to především prostřednictvím stáží a práce styčných důstojníků v zahraničí. Podporovány budou také aktivity zaměřené na boj proti drogové kriminalitě a potírání terorismu a hybridních hrozeb. Část finančních prostředků bude dále směřovat na plnění požadavků související s úpravou unijních informačních systémů.

Vzhledem k tomu že finanční částka alokovaná ČR skrze FVB je omezená, není reálné pokoušet se obsáhnout všechny hrozby, které s vnitřní bezpečnostní souvisí. ČR na základě konzultací s gestory bezpečnostní politiky, vybrala užší oblasti, v nichž bude zlepšení možné dosáhnout s omezenějším množstvím prostředků.

Očekávání příjemci: organizační složky státu (zejm. bezpečnostní sbory), výzkumné organizace a vysoké školy.

OP FVB byl schválen Evropskou komisí dne 25. července 2022.

vytisknout  e-mailem