Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace

Politiky v oblasti vnitřních věcí, mezi které řadíme zejména migrační politiku, azylovou politiku, politiku vnitřní bezpečnosti, politiku ochrany hranic a společnou vízovou politiku, jsou v programovém období 2021-2027 podporovány zejména prostřednictvím:

  • Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF);
  • Fondu pro vnitřní bezpečnost (FVB);
  • Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (NSHV).

V prostředí ČR je každý z těchto fondů/nástrojů implementován pomocí samostatného operačního programu.

Fondy EU v oblasti vnitřních věcí poskytují finanční příspěvky EU na posílení prostoru svobody, bezpečnosti, práva a spravedlnosti a zajištění funkční migrační politiky.

Jedná se o oblast, která je z rozpočtu EU podporována již tradičně. Počátek implementace fondů EU v oblasti vnitřních věcí v ČR sahá až do roku 2005, kdy se v období 2005-2006 realizoval Evropský uprchlický fond, na ten navázal v letech 2007-2013 Obecný program Solidarita a řízení migračních toků a v programovém období 2014-2020 pak národní programy Azylového, migračního a integračního fondu a Fondu pro vnitřní bezpečnost.

Stěžejní změnou pro programové období 2021-2027 je přiblížení realizace fondů EU v oblasti vnitřních věcí k dalším unijním fondům, a to zakomponováním těchto fondů do společného právního rámce, dle kterého se řídí i ostatní fondy EU, jako jsou např. EFRR, ESF atd.

Fondy v oblasti vnitřních věcí sestávají vždy ze dvou finančních obálek, jedna je určena pro členský stát, který ji rozděluje v rámci svého operačního programu (tzv. sdílené řízení). Druhá je spravována přímo Evropskou komisí na celounijní úrovni (tzv. přímé nebo nepřímé řízení).

Alokace pro ČR v rámci operačních programů činí celkem 135 097 500 € (OP AMIF 69 983 153 + OP FVB 34 894 740 + OP NSHV 30 219 607).

ČR předložila návrhy programů Evropské komisi na podzim 2021 ve stanoveném termínu. Evropská komise uplatnila vůči programům sadu připomínek. Poté následovalo jejich vypřádání. Dne 25. července 2022 byl schválen první ze tří operačních programů, a to OP FVB. Jako druhý byl 4. srpna 2022 schválen OP AMIF. Ke schválení třetího operačního programu (OP NSHV) došlo dne 27. října 2022. Řídicí orgán u schválených programů připravuje zasedání monitorovacích výborů, které musí schválit hodnoticí kritéria a harmonogramy výzev. Vyhlášení prvních výzev je nyní plánováno na podzim 2022. Zahájení realizace prvních projektů se předpokládá od 1. 1. 2023.

Alokace spravovaná Evropskou komisí na celonujiní úrovni pak činí 5 764 000 000 EUR (AMIF 3 612 000 000 + FVB 34 894 740 + NSHV 29 178 550). I z této obálky mohou ve vybraných případech v relevantních výzvách, které jsou vyhlašovány přímo Evropskou komisí, čerpat čeští příjemci.

vytisknout  e-mailem