Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Evropský uprchlický fond 2005-2007

Hlavním smyslem EUF II je podpora úsilí členských států při přijímání uprchlíků a vysídlených osob a řešení důsledků vyplývajících z jejich přijetí 

Úvod

Evropský uprchlický fond (EUF) II. na období 2005 až 2010 zřízený Rozhodnutím Rady 2004/904/ES je pokračováním I. fáze EUF realizované v letech 2000 až 2004. EUF II. je finančním nástrojem solidarity mezi členskými státy vytvořeným ES v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Hlavním smyslem EUF II. je podpora úsilí členských států při přijímání uprchlíků a vysídlených osob a řešení důsledků vyplývajících z jejich přijetí.
  
Rozhodnutí Rady 2004/904/ES bylo zrušeno s účinkem ode dne 1. ledna 2008 v souvislosti se zřízením nových fondů obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“.
 
S ohledem na cílové skupiny, požadavky a situaci v ČR jsou podporovány projekty zaměřené na realizaci opatření týkajících se:

 • podmínek přijímání a azylového řízení
 • integrace
 • dobrovolných návratů.

Do cílové skupiny tohoto fondu spadají následující kategorie osob:

 1. státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří mají právní postavení vymezené Ženevskou úmluvou ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků a Protokolem k ní z roku 1961 a kterým je povoleno pobývat v tomto postavení v jednom ze členských států
     
 2. státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají určité formy mezinárodní ochrany členským státem ve smyslu směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004
     
 3. státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požádali o jednu z forem ochrany podle bodů 1 a 2
     
 4. státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, kteří požívají dočasné ochrany ve smyslu směrnice 2001/55/ES.

Příjemcem veřejné finanční podpory z EUF II., a tudíž předkladatelem projektů, mohou být orgány veřejné správy (národní, regionální nebo místní, s centrální nebo přenesenou působností), vzdělávací a výzkumné instituce, školící střediska, sociální partneři, vládní agentury, mezinárodní organizace nebo nevládní organizace, které fungují individuálně nebo formou partnerství, jimiž předložené projekty  musí mít neziskovou povahu.
   
Akce podporované EUF II. jsou prováděny na základě víceletého programu. Víceletý program je realizován prostřednictvím jednotlivých ročních programů.
 
Přílohy:

vytisknout  e-mailem