Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rezoluce rady ze 6. května 2003 o archivech členských států (2003/C 113/02)

Rada Evropské unie:
 1. Připomínajíc rezoluci rady ze 14. listopadu 1991 o opatřeních týkajících se archivu,[1] jakož i závěry rady ze 17. června 1994 týkající se větší spolupráce v oblasti archivnictví.[2]
 2. Připomínajíc Zprávu skupiny expertů o koordinaci archivu Evropské unie publikovanou v roce 1994.
 3. Berouc v úvahu probíhající aktivity vztahující se k veřejnému přístupu k dokumentům v archivech Evropské unie.
 4. Zdurazňujíc význam archivu pro pochopení dějin a kultury Evropy.
 5. Zdůrazňujíc, že dobře udržované a přístupné archivy přispívají k demokratickému fungování našich společností, zvláště v období velké změny v Evropě.
 6. Usuzujíc, že zvláštní pozornost by měla být věnována úkolům, před kterými stojí vedení archivu v souvislosti s rozšířením unie.
 7. Usuzujíc, že je potřebný další vývoj v aplikacích informačních a komunikačních technologií a řešeních na poli archivnictví.
 8. Vyzývá komisi, aby shromáždila skupinu odborníků zastupujících rovněž přistupující zemi, jmenovaných na základě návrhů příslušných národních autorit, aby se chopila následujících bodů:
  • situace veřejných archivů v členských státech včetně nejrůznějších aspektů možného vývoje archivnictví v následujících letech se zvláštním zřetelem k rozšíření Evropské unie,
  • souvislostí vývoje, který se odehrál v posledních letech na poli archivnictví, a to především v oblasti nových technologií,
  • podpory konkrétních aktivit, jakými jsou
   • podpora vhodných opatření k zabránění škodám v archivech v důsledku katastrof jako jsou povodně a k restauraci takových dokumentů a archivů,
   • posílení celoevropské spolupráce v oblasti autenticity, dlouhodobého uchovávání a zpřístupňování elektronických dokumentů a archivů,
  • zvýšení koordinace, sdílení informací a výměny nejlepších zkušeností mezi archivními službami,
  • možnosti další integrace práce této expertní skupiny s jinými aktivitami v dané oblasti na evropské úrovni, zvláště v Akčním plánu eEurope.
 9. Vyzývá komisi, aby radě podala zprávu o této práci, včetně výhledu v otázce zvýšené budoucí spolupráce v oblasti archivnictví na evropské úrovni, před polovinou roku 2004.
   
1 OJ C 314, 5.12. 1991, s. 2
2 OJ C 235, 23.8. 1994


Odbor archivní správy a spisové služby, 22.6.2008

vytisknout  e-mailem