Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nová kniha „Bezpečnostné systémy - Kamerové bezpečnostné systémy“

Fakulta špecialneho inžinierstva Žilinské univerzity v Žilině vydala ve spolupráci s Asociací technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm komplexně zpracovanou odbornou publikaci zaměřenou na jedno z nejpružněji a nejrychleji se rozvíjejících odvětví technických bezpečnostních služeb – na kamerové systémy. Kniha vychází z původní koncepce, tj. z učebnice pro studenty Fakulty speciálního inženýrství a Elektrotechnické Fakulty Žilinské univerzity, do které její autoři na základě svých poznatků z odborných přednášek zapracovali také konkrétní zkušenosti z různých oblastí reálného využití kamerových systémů pro účely ochrany osob a majetku.
  
Její autoři čerpali z obsahu předchozích publikací publikovaných k danému tématu kolektivem autorů kolem ing. Křečka („Ochrana majetku systémy průmyslové televize“ – r. v. 1997, nakladatelství Grada a „Příručka zabezpečovací techniky“ – r. v. 2002, nakladatelství BEN) a doplnili je o aktuální informace z nových okruhů tohoto oboru. Od posledního vydání výše zmíněných knih se do praktické problematiky kamerových systémů k známým standardům jako jsou „PAL“, „Ohnisková vzdálenost“, „VHS“, „Multiplexer“ zařadili nově používané pojmy a s ohledem na technický vývoj do budoucnosti také základní odborné termíny nové éry jako například „HDTV“, „H.264“, „PoE“, ale také „Ochrana osobních údajů“. A tak věříme, že vzhledem ke stále se zvyšujícímu zájmu o problematiku kamerových systémů bude kniha svým obsahem vhodným zdrojem informací jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost.
   
Na základě souhlasu rektorátu Žilinské univerzity bylo pro její české vydání umožněno přepracování první kapitoly „Legislativní požadavky na kamerové systémy“ podle aktuálního stavu českých norem a předpisů. Při rozhodování o dalších možných úpravách bylo rozhodnuto o ponechání odborného obsahu v původní jazykové verzi, která je jak pevně věříme všem stále blízká.
   
V rámci České republiky se distributorem stala právě Asociace Grémium Alarm. Vzhledem k poslání tohoto profesního sdružení se jedná o další z kroků, kterými se AGA snaží přispět k naplnění předmětů a cílů přijatých ve své vizi a strategii.
  
Věříme, že kniha se díky svému lektorskému zaměření zařadí mezi asociací již vydané odborné materiály:
 • „Dotazník CCTV“
 • „Provozní kniha kamerových systémů“
 • „Výběr názvosloví z oboru poplachových systémů - výrazy, definice, zkratky“
 • „Kamery, kamerové systémy a ochrana osobních údajů“
 • „Příručka správce uzavřeného kamerového systému“
 • „Sbírka zásad CCTV“
Stejně jako výše uvedené odborné publikace je možné i knihu Bezpečnostné systémy – Kamerové bezpečnostné systémy zakoupit prostřednictvím sekretariátu AGA.
 

Autory odborné vysokoškolské publikace jsou:
Ing. Tomáš Loveček, PhD. 
 • Absolvent odboru „Občanská bezpečnost“ na Fakultě speciálního inženýrství Žilinské univerzity (2002)
 • Akademický titul PhD. ve studijním oboru „Ochrana osob a majetku“ (2005)
 • Odborný asistent na Katedře bezpečnostního managementu, ve vědecko-pedagogické činnosti se zabývá tvorbou a hodnocením systémové ochrany objektů a problematikou řízení informační bezpečnosti
 • Autor vysokoškolské učebnice „Bezpečnostní systémy - bezpečnost informačních systémů“ 
Ing. Peter Nagy
 • Absolvent odboru „Oznamovací a zabezpečovací technika v dopravě“ na Strojnické a elektrotechnické fakultě Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině (1985)
 • Katedra bloků a spojů, vyučující v oboru „Železniční zabezpečovací zařízení“ (do 1992)
 • Katedra železniční dopravy, vyučující v oboru „Provoz a ekonomika železniční dopravy“ (do 1995)
 • Odborný asistent na Katedře řídících a informačních systémů na Elektrotechnické fakultě Žilinské univerzity v Žilině, vyučuje předměty “Informační a bezpečnostní systémy“
 • Spoluautor vysokoškolských učebnic „Informační systémy a informační technologie pro podnikovou praxi“, v rámci vědecko-výzkumné činnosti se orientuje především na oblast posuzování a bezpečnost řídících systémů pro kritické aplikace 
 
Informuje:
Radka Vaňasová
tajemnice Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, o.s.
Freyova 27/82, 190 00 Praha 9
Tel.: 266721831


Odbor prevence kriminality, 6.1.2009

vytisknout  e-mailem