Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výzkum: Ukrajinští uprchlíci získávají od státu potřebné informace rychle a kvalitně. Výsledky resort vnitra využije pro další zlepšování služeb

Celkem 79,4 % ukrajinských uprchlíků uvedlo, že mají od státu kvalitní informace, 80,9 % držitelů dočasné ochrany potvrdilo, že informace od státu dostává včas. Výzkum pro Ministerstvo vnitra provedla organizace Socio.Faktor a financoval jej UNICEF. 

S ohledem na to, že v Česku kvůli Putinově válce na Ukrajině pobývá mnoho válečných uprchlíků z Ukrajiny, rozhodlo se Ministerstvo vnitra zmapovat informovanost držitelů dočasné ochrany. Právě efektivní strategická komunikace vůči osobám, které v novém prostředí hledají spolehlivé informace, pomáhá uprchlíkům nejen včas se připravit na životní změny, které migrace a následná integrace přináší, ale také třeba bránit se proti dezinformacím. Ministerstvo vnitra chtělo také konkrétněji specifikovat, jaké komunikační kanály držitelé dočasné ochrany využívají, i s ohledem na to, že mezi nimi jsou děti či senioři.

„Srozumitelné, kvalitní a dobře dostupné informace znamenají i kvalitní život. Dobrá informovanost o možnostech, právech a povinnostech je v zájmu státu i samotných Ukrajinců. Díky průzkumu víme, že informovanost je na vysoké úrovni. Současně ale víme, na co dalšího se zaměřit, abychom služby dále zlepšovali,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Dle ministra vnitra jde o velmi důležitý výzkum, protože zjištěné informace umožní významně rozvíjet a zlepšovat aktivity vůči cizincům pobývajícím v Česku.

Základní zjištění

Výsledky ukázaly, že váleční uprchlíci jsou obecně dobře informovaní. Téměř 80 % dotázaných uvedlo, že jsou spokojeni s informacemi poskytovanými orgány státní správy i s tím, že informace o připravovaných změnách jsou zveřejňovány v dostatečném předstihu. Kladně také hodnotí služby poskytované sítí integračních center a neziskovými organizacemi. Od svého příjezdu využilo služeb integračních center 71 % dotázaných a s kvalitou poskytnutých služeb a informací bylo spokojeno skoro 93 % z nich. Na neziskové organizace se obrátila více než polovina respondentů a i zde bylo přes 92 % spokojeno s poskytnutými informacemi.

Držitelé dočasné ochrany dobře hodnotí především online dostupné zdroje informací státních orgánů, jako je např. informační portál pro cizince nebo facebooková stránka Naši Ukrajinci, které provozuje Ministerstvo vnitra. Naopak více než polovina dotázaných uvedla, že by uvítala více informací o náležitostech spojených s delším pobytem v Česku, především se to týká témat spojených se systémem zdravotní péče nebo zaměstnáním.

Výzkum také ukázal, že komunita uprchlíků využívá k získávání informací především internetové stránky, blízké osoby z komunity a sociální sítě. Těmito plošnými kanály však často nelze cílit na zranitelné osoby, například seniory, kteří k nim nemají přístup. Ministerstvo vnitra proto výsledky využije pro další rozvoj služeb ze strany státních i neziskových organizací.

Veškeré základní statistiky, zjištění a závěry najdete v přiložených souborech.

Adam Rözler
odbor komunikace Ministerstva vnitra
24. 5. 2024

vytisknout  e-mailem