Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro obce - fungování orgánů obcí v období od 9. června 2021 (po skončení nouzového stavu)

Informace pro obce

Fungování obecních orgánů od 9. 6. 2021
(po skončení nouzového stavu)

Nouzový stav skončil uplynutím dne 11. 4. 2021. S ohledem na epidemiologickou situaci však jsou i nadále stanovena určitá omezení prostřednictvím mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Ta jsou vydávána podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.
 

Jednání obecních orgánů

  • Na jednání zastupitelstva obce se v plné míře uplatní standardní pravidla stanovená zákonem č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zejm. § 93 zákona o obcích).

  • Současně je nezbytné respektovat mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví(1) upravující nošení ochranných prostředků dýchacích cest.

  • Současný právní stav nevylučuje na jednání obecních orgánů distanční účast jejich členů či veřejnosti.
     

Fungování obecních úřadů

  • Fungování obecních úřadů platí za standardních podmínek. Případné pokračování v omezené přítomnosti zaměstnanců na pracovišti (např. výkon práce formou tzv. home office) je plně na rozhodnutí jednotlivých obcí (zaměstnavatelů).

  • Z vydaných mimořádných opatření se na fungování obecních úřadů vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující nošení ochranných prostředků dýchacích cest a usnesení vlády České republiky ze dne 7. 9. 2020, č. 909(2), o doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření onemocnění COVID-19.

  • Dále se uplatní mimořádná opatření o povinném testování zaměstnanců(3). V podrobnostech odkazujeme na speciální metodické doporučení Informace pro obce - Povinné testování zaměstnanců územních samospráv(4).

  

  

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Praha, 9. června 2021

  

1) Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 6. 2021, č.j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN, dostupné na https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani/.

2) Blíže viz https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#doporuceni_urady.

3) Mimořádné opatření ze dne 5. 3. 2021, č. j. MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, ze dne 19. 3. 2021, č. j. MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN a ze dne 14. 5. 2021, č. j.: MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN.

4) Metodické doporučení je dostupné na https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx, v sekci "Informace pro obce".

  

vytisknout  e-mailem