Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2021

 

Vyhlášení Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2021 (dále jen Program OBP 2021).

Mgr. Radek Šubrt
ředitel odboru bezpečnostní politiky

V souladu s vládou schválenou "Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 - 2020" (usnesení vlády č. 527/2017) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2021.

Prioritou Programu OBP 2021 je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům.

Oblasti dotační podpory se zaměřují:

 1. vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
 2. tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur;
 3. tvorba koordinačního plánu
 4. vzdělávací akce;
 5. výcvikové akce;
 6. cvičení;
 7. nákup neinvestičních hmotných prostředků;
 8. financování strážného a odborných lektorů;
 9. financování bezpečnostního manažera, koordinačního pracovníka a administrativního pracovníka.
   

Žadatelé o dotaci Programu OBP 2021 se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

Příjemcem dotace z Programu OBP 2021 může být pouze kraj a hl. m. Praha, která má postavení kraje. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Realizátorem projektu je konečný příjemce dotace (kraj či hl. m. Praha v postavení kraje) nebo obec, které na základě krajského dotačního řízení byla dotace následně přerozdělena.

Žádosti budou zasílané prostřednictvím datové schránky Dotační program na měkké cíle - Odbor bezpečnostní politiky (Ministerstvo vnitra) - ID schránky f6wh3w8. Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel.

Termín pro podání žádostí je do 15. ledna 2021 (včetně).  K žádostem podaným po termínu nebude přihlíženo.

V případě dalších konzultací lze zaslat dotaz na emailovou adresu cthh@mvcr.cz.

  

Související dokumenty:

  

Mgr. Radek Šubrt
ředitel odboru bezpečnostní politiky

  

vytisknout  e-mailem