Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Opatření obecné povahy ze dne 25. května 2020

Příloha
usnesení vlády č. 570
ze dne 25. května 2020

Praha 25. května 2020
Počet listů: 6

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen "vláda") jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen "zákon o ochraně státních hranic") a ve smyslu čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen "Schengenský hraniční kodex") v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2:

  

I.

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 26. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

 1. Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky. Tyto kontroly budou zaměřeny zejména na dodržování omezení přeshraničního pohybu osob stanovených Ministerstvem zdravotnictví.

 2. Vnitřní hranice lze překračovat pouze v místech uvedených v příloze tohoto opatření obecné povahy, a to 24 hodin denně.

 3. Omezení uvedené v odst. 2 se nevztahuje na:

  1. integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem,

  2. osoby, u nichž je překročení vnitřních hranic nutné v souvislosti se vznikem  nepředvídané mimořádné situace,

  3. nákladní leteckou, nákladní železniční a nákladní lodní dopravu a

  4. lety za účelem pátrání a záchrany, lety za účelem hašení požárů, lety pro zdravotnické účely včetně sekundárních a repatriačních letů, poziční lety, lety pro technické účely a lety za účelem kontroly nebo ověřování navigačních zařízení.

  

II.

Toto opatření obecné povahy ruší opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ze dne 4. května 2020.

  

III.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 26. května 2020 00:00 hod. a pozbývá platnosti 13. června 2020 23:59 hod.

  

Odůvodnění

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky. S ohledem na tuto skutečnost byla shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 28 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu. Dne 12. března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky č. j. MV-48168-1/OAM-2020, které bylo dne 13. března 2020 nahrazeno mimořádným opatřením č. j. MV-48168-2/OAM-2020.

Vláda dne 15. března 2020 posledně jmenované mimořádné opatření zrušila v souladu s § 11 odst. 4 zákona o ohraně státních hranic a vydala opatření  obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic s účinností do 4.dubna 2020 23:59. Dne 16. března 2020 vláda toto opatření změnila, pokud se jedná o nově určené místo pro překračování vnitřních hranic na hranicích s Německem (Rumburk - Neugersdorf). Dne 1. dubna 2020 vláda toto dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic prodloužila do 24. dubna 2020. Opatřením vlády ze dne 23. dubna 2020 bylo dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic dále prodlouženo do 14. května 2020 a současně bylo jedno z určených míst k překračování pozemních hranic s Německem Vojtanov - Schönberg přesunuto do části 1 přílohy opatření, tedy mezi místa, přes která lze překračovat vnitřní hranice bez specifických omezení.

Opatřením vlády ze dne 4. května 2020 vláda s účinností od 11. května 2020 rozhodla, že místa určená pro překračování vnitřních hranic pouze pro přeshraniční pracovníky a nákladní silniční dopravu, která jsou v provozu od 5:00 do 23:00 hod., zpřístupní všem cestujícím. Vláda také určila sedm dalších míst pro překračování pozemních hranic s Německem a Rakouskem. Vzhledem ke stále přetrvávající závažné hrozbě pro veřejný pořádek během realizace uvolňování opatření v návaznosti na vývoj epidemiologické situace v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 na území České republiky vláda svým opatřením ze dne  4. května 2020 současně rozhodla o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic až do 13. června 2020, tj. na dobu dalších 30 dní, a to podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu.

Na hranicích s Polskem a Slovenskem nebylo dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic shledáno jako nezbytné vzhledem k opatřením přijatým ze strany sousedních států.

V návaznosti na výsledky jednání vlády, které se uskutečnilo dne 18. května 2020, vláda nyní rozhodla o nahrazení opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ze dne 4. května 2020 tímto opatřením obecné povahy. Toto opatření navazuje svým obsahem z velké části na předchozí, s tím, že však zásadním způsobem rozšiřuje seznam míst určených pro překračování. Nově bude možné vnitřní hranice s Rakouskem a Německem překračovat na všech železničních propojeních, hlavních pozemních komunikacích a říčním propojení Hřensko. Vnitřní vzdušnou hranici bude nově možné překračovat také na letištích Brno / Tuřany, Karlovy Vary, Ostrava / Mošnov a Pardubice. Všechna místa určená pro překračování vnitřních hranic bude nově možné využít 24 hodin denně.

  

Poučení

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

  

  

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

  

Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

I. Rakousko

Silniční: Hraniční úsek / hraniční znak:
Zadní Zvonková - Schöneben I/34 - I/34-1
(I/34 - I/34-1)
Přední Výtoň - Guglwald II/39-4 - II/39-5 - II/39-5a
(II/39-9 - II/39-10)
Studánky - Weigetschlag II/60 - II/60b
(II/60-1 - II/60-2)
Dolní Dvořiště - Wullowitz III/29 - III/30 - III/30b
(III/30 - III/30-2)
Nové Hrady - Pyhrabruck IV/61-1 - IV/61-2
(IV/61-1 - IV/61-2)
České Velenice - Gmünd - Böhmzeil* V/39 - V/39-1
(V/39 - V/39-1)
Halámky - Gmünd - Nagelberg V/56-3 - V/57
(V/56-6 - V/57)
Nová Bystřice - Grametten VI/44 - VI/44-1
(VI/44 - VI/44-1)
Slavonice - Fratres VII/9-0/3a - VII/9-4
(VII/9-10 - VII/9-11)
Vratěnín - Oberthürnau VII/44-3 - VII/45
(VII/44-6 - VII/45)
Hnanice - Mitterretzbach VIII/33 - VIII/34
(VIII/32-8 - VIII/33, VIII/34)
Hatě - Kleinhaugsdorf VIII/43-04,05 - VIII/44 - VIII/45
(VIII/43-13 - VIII/45)
Hevlín - Laa an der Thaya IX/26 - IX/26-1
(IX/26 - IX/26-1)
Mikulov - Drasenhofen IX/72-4 - IX/73
(IX/73Ö - IX/73C)
Valtice - Schrattenberg X/17-3 - X/18
(X/17-6 - X/18)
Poštorná - Reintal X/36 - X/36-1
(X/36 - X/36-1)

* pro nákladní silniční dopravu do 3,5 t.

  

Železniční: Hraniční úsek / hraniční znak:
Horní Dvořiště - Summerau III/14 - III/15
(III/14 - III/15)
České Velenice - Gmünd V/34-04 - V/35-01
(V/35 - V/35-1)
Znojmo - Retz VIII/38 - VIII/39
(VIII/38 - VIII/39)
Břeclav - Hohenau X/39-3 - X/39-4
(X/39-7 - X/39-8)

  

II. Německo

Silniční: Hraniční úsek / hraniční znak:
Petrovice - Lückendorf I/11 - I/12
Varnsdorf - Seifhennersdorf II/22 - II/23
Rumburk - Seifhennersdorf III/1 - III/2
Rumburk - Neugersdorf III/3/22 - III/3/23
Jiříkov - Neugersdorf III/6 - III/7
Rožany - Sohland IV/13 - IV/14
Dolní Poustevna - Sebnitz / Soběnice V/19 - VI/1
Hřensko - Schmilka VII/13/21 - VII/14
Petrovice - Bahratal IX/1 - IX/2
Krásný Les - Breitenau (dálnice) IX/11/5 - IX/11/6
Cínovec - Zinnwald / Cinvald X/13 - X/14
Cínovec - Altenberg X/15/2 - X/15/3
Moldava - Neurehefeld XI/1 - XI/2
Mníšek - Deutscheinsiedel XII/13 - XII/14
Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhain XIV/14 - XIV/14/1
Vejprty - Bärenstein XVI/1 - XVI/2
Boží dar - Oberwiesenthal XVII/1 - XVII/2
Potůčky - Johanngeorgenstadt XVIII/1 - XVIII/2
Bublava - Klingentha l /Aschberg XIX/9
Kraslice - Klingenthal XIX/14 - XX/1
Luby - Wernitzgrün XX/10 - XXI/1
Plesná - Bad Brambach XXI/13 - XXI/14
Vojtanov - Schönberg XXI/22/23 - XXI/22/24
Doubrava - Bad Elster XXII/24 - XXIIII/1
Hranice - Bad Elster / Bäranloh XXIII/6 - XXIII/7
Hranice - Ebmath XXIII/12
Aš - Selb II/1 - II/2
Pomezí nad Ohří - Schirnding III/1 - III/2
Svatý Kříž - Waldsassen III/14 - III/15
Broumov - Mähring IV/22 - IV/23
Pavlův Studenec - Bärnau V/1 - V/2
Rozvadov - Waidhaus (silnice) VI/1 - VI/2
Rozvadov - Waidhaus (dálnice) VI/4/6 - VI/4/6/0/1
Železná - Eslarn VI/15 - VI/16
Lísková - Waldmünchen VIII/1 - VIII/2
Folmava - Furth im Wald / Schafberg VIII/18 - VIII/19
Všeruby - Eschlkam IX/1 - IX/2
Svatá Kateřina - Neukirchen b. Hl. Blut IX/13 - IX/14
Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein X/1 - X/2
Strážný - Phillippsreut XII/1 - XII/2

  

Železniční: Hraniční úsek / hraniční znak:
Hrádek nad Nisou - Zittau / Žitava IV/145 - IV/145/1
Varnsdorf - Grobschönau II/12 - II/13
Rumburk - Ebersbach / Habrachtice III/12 - III/13
Děčín - Bad Schandau / Lázně Žandov VIII/1 - VIII/1/1
Česká Kubice - Furth im Wald VIII/21/2 - VIII/21/3
Potůčky - Johanngeorgenstadt XVII/22 - XVII/22/1
Kraslice - Klingenthal XX/1/2 - XX/1/3
Vojtanov - Bad Brambach XXI/22/14 - XXI/22/15
Aš - Selb / Plöbberg II/2/2 - II/2/3
Cheb - Schirnding II/23/4 - II/23/4/0/1
Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein X/3/2 - X/3/3

  

Říční: Hraniční úsek / hraniční znak:
Hřensko - Schöna VII/14 - VII/26

  

III. Letiště

 • Brno / Tuřany
 • Karlovy Vary
 • Ostrava / Mošnov
 • Pardubice
 • Praha / Ruzyně
 • Praha / Kbely

  

Informace o prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

  


Vyvěšeno dne 25. května 2020

vytisknout  e-mailem