Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní doprava

English English version

Osoby zaměstnané v mezinárodní dopravě
-
komplexní informace

  

 1. Podmínky vstupu z pobytového hlediska
 2. Podmínky vstupu z epidemiologického hlediska
 3. Mezinárodní doprava

  

Podmínky vstupu z pobytového hlediska:

Na území ČR mohou vstoupit:

 • občané ČR,
 • občané EU,
 • občané třetích zemí s oprávněním k pobytu v ČR,
 • občané třetích zemí s oprávněním k pobytu v jiném členském státě EU.
   

Pro účely vstupu je zapotřebí mít u sebe potvrzení pro pracovníka mezinárodní dopravy NEBO jiný doklad o profesní způsobilosti (vzor na webových stránkách Ministerstva vnitra).

  

Podmínky vstupu z epidemiologického hlediska:

Pravidla vstupu na území ČR
Ze zelené země
- země s nízkým rizikem nákazy covid-19Není zapotřebí vyplnit před vstupem na území ČR Příjezdový formulář ani po vstupu podstoupit RT-PCR test nebo absolvovat nezbytná karanténní opatření.
Z oranžové země
- země s nízkým rizikem nákazy covid-19 označené *
Z červené země
- země s nízkým rizikem nákazy covid-19
Z tmavě červené země
- země s velmi vysokým rizikem nákazy covid-19
Z černé země
- země s extrémním rizikem nákazy covid-19

Kompletní pravidla pro vstup do České republiky a opatření po vstupu naleznete v aktuálním ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví na webové stránce https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy naleznete na webové stránce https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/.

  

Mezinárodní doprava:

 • řidiče nákladních vozidel (závozník není řidičem, nelze na něj vztáhnout výjimku!),
 • řidiče autobusů (týká se zejména tzv. repatriačních autobusů),
 • posádky dopravních letadel a posádky letadel vykonávajících letecké práce,
 • strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry,
 • lodní kapitány a členy posádek nákladních plavidel,
 • posádky vozů správce komunikace,
 • řidiče vozidla do 9 osob, přepravující některou z výše uvedených kategorií osob, který je zaměstnancem téhož zaměstnavatele a přepravuje je na místo, kde mají zahájit výkon činnosti, nebo je přepravuje zpět, a prázdné jízdy spojené s těmito přepravami,
 • externí řidič vozidla do 9 osob, ale pouze v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel (tento řidič dokládá smlouvou),
 • doprovodná vozidla nadměrných nákladů (nutno prokázat se plnou mocí od dopravce nebo zodpovědné organizace za transport).
   

Vysvětlení:

Řidiči kamionů nebo jiných nákladních vozidel - rozhoduje zařazení vozidla do kategorie N dle údaje v tzv. technickém průkazu vozidla jako vozidla určeného pro přepravu nákladu. Kategorie vozidel jsou stejné ve všech členských státech, platí tedy i pro zahraniční vozidla. V dokladech bude buď uvedeno, že se jedná o "nákladní vozidlo" nebo bude uvedena příslušná kategorie.

Kategorie mohou být:

 • N1 = nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5t - může se jednat i o běžná osobní vozidla, např. verze kombi, dříve se daly vizuálně rozlišit podle povinné mříže oddělující zavazadlový prostor, nyní rozhoduje už pouze jejich registrace dle tzv. technického průkazu vozidla, dále sem patří nejčastěji nákladní dodávky,

 • N2 = nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg,

 • N3 = nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg.

Poznámka: pro odlišení osobní a nákladní dopravy - přeprava osob jsou vozidla kategorie M.
 

Řidič nesmí vézt jiné osoby (závozník, rodinní příslušníci apod., pokud nejde o případy, na které se vztahuje některá z ostatních výjimek - např. repatriace a sloučení rodiny)

Posádka dopravních letadel - jedná se o posádku včetně pilotů. Jedná se o letadla s cestujícími i cargo letadla, jakož i posádky letadel letů pro technické účely (údržba a oprava), poziční lety (prázdné přelety) apod.

Posádka letadel vykonávajících letecké práce - jedná se o velmi specifické situace - zejména jde o tzv. snímkovací či foto lety, letecké práce v zemědělství, ve stavebnictví a pod.

Řidiči vezoucí pracovníky mezinárodní dopravy - řidiče kamionu nebo např. posádku nákladního plavidla může vést jiný řidič - ale pouze v případě střídání lodních kapitánů a posádek nákladních plavidel nemusí být řidič zaměstnancem stejné firmy, tj, může jít o smluvní dopravu - tento řidič dokládá smlouvou o této smluvní dopravě, kapitáni a posádky nákladních plavidel musí mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy. Řidič, který veze jinou skupinu než lodní kapitány a posádku nákladních plavidel, musí mít potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy - tedy řidič, který veze zaměstnance do práce, musí být též zaměstnancem dané firmy.

Pro výše uvedené profese platí, že se jedná

 •  jak o ty, kteří fakticky v nákladním voze nebo lodi, vlaku překračují státní hranici ČR,

 • tak o ty, kteří jedou do zaměstnání do jiného státu - např. lodníci jedoucí osobním vozem z Děčína do Hamburku, řidič jedoucí osobním vozem pro kamion - ale stále musí jít o výkon následné mezinárodní dopravy (viz výše - ne řidič dodávky jezdící pouze po Německu).
  - v těchto případech je NUTNÉ tuto skutečnost doložit - tedy je nutné mít i v těchto případech doklad prokazující profesní způsobilost nebo vyplněné potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy. V rámci tohoto potvrzení je kolonka i pro řidiče zaměstnance vezoucí např. lodníky na místo a zpět.

  


MV-2021/9/22-V6

vytisknout  e-mailem