Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020

Praha 16. března 2020
Počet listů: 1

Opatření obecné povahy

Vláda České republiky (dále jen "vláda") jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen "zákon o ochraně státních hranic") a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen "Schengenský hraniční kodex") v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2

mění opatření obecné povahy schválené usnesením vlády ze dne 15. března 2020 č. 221 takto:

  

I.

v části 2 II přílohy se slova "Jiříkov - Neugersdorf III/6 - III/7" nahrazují slovy "Rumburk - Neugersdorf III/3/22 - III/3/23".

  

II.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti 17. března 2020 00:00 a pozbývá platnosti 4. dubna 2020 23:59.

  

Odůvodnění

S ohledem na dopravní omezení pro nákladní silniční dopravu na určeném místě pro překračování vnitřních hranic "Jiříkov - Neugersdorf III/6 - III/7"  vláda rozhodla o určení nového místa pro překračování "Rumburk - Neugersdorf III/3/22 - III/3/23.

  

Poučení

Proti tomuto opatření podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.

  

  

Ing. Andrej Babiš
předseda vlády

  


Vyvěšeno dne 16. března 2020

vytisknout  e-mailem