Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Počet obyvatel - stanovení potřebného počtu podpisů na peticích

Podle § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"), potřebný počet podpisů voličů na petici je stanoven v příloze k tomuto zákonu. Z přílohy volebního zákona je zřejmé, že počet podpisů voličů na petici se stanoví z počtu obyvatel obce, městské části, městského obvodu, popřípadě volebního obvodu.

Ustanovení § 73 volebního zákona stanoví "Pokud tento zákon odkazuje na počet obyvatel, stanoví se podle stavu k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby."

Pro účely stanovení potřebného počtu podpisů na petici je třeba za výchozí považovat údaj o počtu obyvatel obce zveřejňovaný Českým statistickým úřadem, jemuž působnost poskytovat statistické informace státním orgánům a orgánům územní samosprávy vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje se dle Českého statistického úřadu týkají všech obyvatel, bez ohledu na státní občanství, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, a dále cizinců s vízy nad 90 dnů, cizinců s přiznaným azylem, státních občanů členských států EU s přechodným pobytem a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem.

Pro úplnost je třeba dodat, že obdobně vymezuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, subjekty vedené v evidenci obyvatel. S ohledem na shora uvedené zahrnuje rozhodný počet obyvatel obce všechny cizince bez ohledu na typ uděleného pobytu.

  

vytisknout  e-mailem