Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ukončení činnosti okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí

Podle ustanovení § 58 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, je činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbě prezidenta republiky ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky Státní volební komisí.

Pokud byl podán návrh na neplatnost volby prezidenta republiky, končí činnost okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu v případě, že návrh byl soudem zamítnut, nebo že návrh byl soudem shledán oprávněným a opakuje se volba prezidenta republiky, nebo patnáctým dnem po vyhlášení celkového výsledku opakování části volby prezidenta republiky.

Nejvyšší správní soud obdržel v zákonem stanovené lhůtě řadu návrhů na neplatnost volby. V souladu s ustanovením § 90 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, Nejvyšší správní soud rozhodne usnesením, a to do patnácti dnů poté, kdy návrh došel soudu. Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání návrhu na neplatnost volby prezidenta republiky uplynula dne 6. února 2018, Nejvyšší správní soud rozhodne o podaných volebních stížnostech nejpozději 21. února 2018.

Podle ustanovení § 6 odst. 4 vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, zvláštní odměnu členům okrskových volebních komisí vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad a členům zvláštní okrskové volební komise obdobně zastupitelský úřad v měně příslušného státu, a to podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného v den volby prezidenta republiky.

V době do 21. února 2018 tedy není možné započít s vyplácením odměn členům okrskových volebních komisí a zvláštních okrskových volebních komisí a je třeba vyčkat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

vytisknout  e-mailem