Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznam podpořených projektů nestátních neziskových organizací v rámci dotačního titulu "Integrace cizinců"

 • Přehled projektů NNO v roce 2019
 • Přehled projektů NNO v roce 2018
 • Přehled projektů NNO v roce 2017
 • Přehled projektů NNO v roce 2016
 • Přehled projektů NNO v roce 2015

Přehled projektů NNO v roce 2019

Přehled projektů NNO v roce 2019:

 • Arcidiecézní charita Praha: Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců
 • Centrum pro integraci cizinců: Asistence na pracovištích OPC  OAMP ve Středočeském kraji 2019
 • Diecézní charita Brno: Asistenční služby na Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj V.
 • Diecézní charita České Budějovice: Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti OAMP České Budějovice VII.
 • Diecézní charita Plzeň: Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni V.
 • Diecézní katolická charita Hradec Králové: Podpora integrace cizinců
 • Charita Česká republika: Asistenční infolinka v mongolském, vietnamském a ukrajinském jazyce
 • Most pro o.p.s.: Informační středisko pro cizince
 • Nová škola, o. p. s.: Společně v knihovně - podpora knihovny jako přirozeného integračního centra
 • Poradna pro integraci: Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji
 • Poradna pro integraci: Barevná planeta 20. Ročník
 • Slovo 21, z. s.: SLOVO - bulletin pro cizince a o cizincích
 • Slovo 21, z. s.: Rodina Odvedle 2019
 • Slovo 21, z. s.: Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy, samosprávy a institucí
 • Slovo 21, z. s.: Vítejte v České republice 2019
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR
   

Více informací o projektech NNO v jednotlivých letech naleznete v konkrétních Zprávách o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR.

  

Přehled projektů NNO v roce 2018

Přehled projektů NNO v roce 2018:

 • Arcidiecézní charita Praha: Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců
 • Centrum pro integraci cizinců: Asistence na pracovištích OPC  OAMP ve Středočeském kraji 2018
 • Diecézní charita Brno: Asistenční služby na Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj IV.
 • Diecézní charita České Budějovice: Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti OAMP České Budějovice VI.
 • Diecézní charita Plzeň: Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni IV.
 • Diecézní katolická charita Hradec Králové: Podpora integrace cizinců
 • Charita Česká republika: Asistenční infolinka ve vietnamštině a mongolštině
 • Charita Česká republika: Asistenční infolinka v ukrajinštině
 • INFO-DRÁČEK: Tady jsem doma
 • Integrační centrum Praha, o.p.s.: Metropole všech III.
 • International Organization for Migration - Mladí migranti v ČR jejich vlastníma očima
 • META, o.p.s.,Společnost při příležitosti mladých migrantů: Čekuj integraci!
 • Most pro o.p.s.: Informační středisko pro cizince
 • Poradna pro integraci: Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji
 • Poradna pro integraci: Barevná planeta 19. Ročník
 • Slovo 21, z. s.: SLOVO - bulletin pro cizince a o cizincích
 • Slovo 21, z. s.: Rodina Odvedle 2018
 • Slovo 21, z. s.: Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy
 • Slovo 21, z. s.: Vítejte v České republice 2018
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Výzkum vybraných oblastí integrace studentů z třetích zemí studujících vysokoškolské obory na území Hlavního města Prahy, jejichž studium je financováno ze státního rozpočtu ČR
   

Více informací o projektech NNO v jednotlivých letech naleznete v konkrétních Zprávách o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR.

  

Přehled projektů NNO v roce 2017

Přehled projektů NNO v roce 2017:

 • Arcidiecézní charita Praha: Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců
 • Centrum pro integraci cizinců: Asistence na pracovištích OPC  OAMP ve Středočeském kraji 2017
 • Centrum pro integraci cizinců: Jak na integraci - vzdělávání úředníků veřejné správy
 • Centrum pro integraci cizinců: Společný kraj 2017
 • Člověk v tísni, o.p.s.: Vzájemně spolu - aneb víme co je integrace?
 • Diecézní charita Brno: Asistenční služby na Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj III.
 • Diecézní charita České Budějovice: Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti OAMP České Budějovice V.
 • Diecézní charita Plzeň: Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni III.
 • Diecézní katolická charita Hradec Králové: Podpora integrace cizinců
 • Charita Česká republika: Asistenční infolinka ve vietnamském a mongolském jazyce
 • InBáze, z. s.: Kulturou k integraci
 • INFO-DRÁČEK: Tady jsem doma
 • Integrační centrum Praha, o.p.s.: Praha metropole všech II.
 • META, o.p.s.,Společnost při příležitosti mladých migrantů: Čekuj integraci!
 • Most pro o.p.s.: Informační středisko pro cizince
 • Poradna pro integraci: Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji
 • Poradna pro integraci: Barevná planeta 18. Ročník
 • Slovo 21, z. s.: SLOVO - bulletin pro cizince a o cizincích
 • Slovo 21, z. s.: Rodina Odvedle 2017
 • Slovo 21, z. s.: Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy
 • Slovo 21, z. s.: Vítejte v České republice 2017
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Specifika integrace nezletilých dětí cizinců na území České republiky
   

Více informací o projektech NNO v jednotlivých letech naleznete v konkrétních Zprávách o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR.

  

Přehled projektů NNO v roce 2016

Přehled projektů NNO v roce 2016:

 • Arcidiecézní charita Praha: Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců
 • Asociace pro interkulturní práci, z. s.: Migranti pomáhají migrantům
 • Centrum pro integraci cizinců: ČEŠI A CIZINCI - MLUVÍME SPOLU
 • Centrum pro integraci cizinců: Asistence na pracovištích OPC ve Středočeském kraji 2016
 • Člověk v tísni, o.p.s.: Média, migrace a trh práce - informování veřejnosti o integraci cizinců
 • Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy: Integrace cizinců 3Z v Plzeňském kraji
 • Diecézní charita Brno: Asistenční služby na Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj II.
 • Diecézní charita České Budějovice: Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti OAMP České Budějovice IV.
 • Diecézní charita Plzeň: Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni II.
 • Diecézní katolická charita Hradec Králové: Podpora integrace cizinců
 • Charita Česká republika: Asistenční infolinka ve vietnamském a mongolském jazyce
 • InBáze, z. s.: Aktivní cizinci pro integraci
 • In IUSTITIA: Bezpečně v novém domově II
 • Integrační centrum Praha, o.p.s.: Praha metropole všech
 • Jsme ze stejné planety: JSME ZE STEJNÉ PLANETY 2 - putovní výstava
 • META, o.p.s. - Společnost při příležitosti mladých migrantů: Čekuj integraci!
 • Most pro o.p.s.: Informační středisko pro cizince
 • Poradna pro integraci: Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji
 • Slovo 21, z. s.: SLOVO - bulletin pro cizince a o cizincích
 • Slovo 21, z. s.: Rodina Odvedle
 • Slovo 21, z. s.: Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP a dalších pracovníků veřejné správy
 • Slovo 21, z. s.: Vítejte v České republice 2016
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí: Role žen - migrantek v procesu integrace rodin migrantů do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich socio-kulturní specifika
   

Více informací o projektech NNO v jednotlivých letech naleznete v konkrétních Zprávách o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR.

  

Přehled projektů NNO v roce 2015

Přehled projektů NNO v roce 2015:

 • Arcidiecézní charita Praha: Zapojení streetworkerů z řad cizineckých komunit do integrace cizinců
 • Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.: Pokračující asistence cizincům na pracovištích OPC OAMP MV ČR pro Středočeský kraj: Praha II, Kladno, Kutná Hora
 • Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.: SPOLEČNÝ KRAJ - KLUBY ORGANIZOVANÉ CIZINCI
 • Centrum pro média, ekologii a demokracii: České země a svět očima cizinců
 • Diecézní charita Brno: Porozuměním k integraci IV.
 • Diecézní charita Brno: Asistenční služby na Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj
 • Diecézní charita České Budějovice: Asistenční služby poskytované cizincům na pracovišti OAMP České Budějovice lll.
 • Diecézní Charita Plzeň : Asistenční služby na pracovišti OAMP MV ČR v Plzni
 • Diecézní katolická charita Hradec Králové: Podpora integrace cizinců
 • Charita Česká republika: Asistenční infolinka ve vietnamském a mongolském jazyce
 • InBáze, z. s.: Asistenční služby InBáze na odděleních pobytu cizinců v Praze V.
 • INFO-DRÁČEK: Můj druhý domov
 • META, o.p.s. - Společnost při příležitosti mladých migrantů: Ztraceno v překladu, nalezeno v porozumění
 • MOST PRO o.p.s.: Informační středisko pro cizince
 • Poradna pro integraci: Asistence cizincům ze třetích zemí na pracovištích OAMP v Ústeckém kraji
 • Slovo 21, z. s.: Vítejte v České republice III
 • Slovo 21, z. s.: Posílení interkulturních kompetencí pracovníků OAMP
 • Slovo 21, z. s.: Aktualizace materiálů na přípravu adaptačně integračních kurzů a informací pro lepší orientaci cizinců na pracovištích OAMP
 • Slovo 21, z. s.: Rodina Odvedle
 • Slovo 21, z. s.: SLOVO - bulletin pro cizince a o cizincích
   

Více informací o projektech NNO v jednotlivých letech naleznete v konkrétních Zprávách o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR.

  

vytisknout  e-mailem