Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o konferenci ,,Bezpečná škola“ Trutnov, konané 17. 10. 2017

Na základě informací získaných na semináři pořádaném v Praze v květnu 2017 jsme se rozhodli nabídnout téma bezpečnosti ve školských zařízeních ředitelům škol v regionu Trutnov. Vzhledem k projevenému zájmu jsme seminář k tématu ,,Bezpečná škola“ na regionální úrovni projektů prevence kriminality uspořádali pod záštitou města Trutnova.

Oslovili jsme proto odborníky tohoto programu, především prezidenta Asociace bezpečná škola Ing. Sladkého jako profesního garanta této problematiky. Především díky jeho vstřícnému a nadšenému přístupu se podařilo celý seminář připravit a zrealizovat v prostorách Městského úřadu Trutnov dne 17. 10. 2017.

Konference se zúčastnili nejen zástupci trutnovských škol, ale i vedoucí pracovníci školských zařízení z poměrně širokého regionu např. z Dvora Králové nad Labem, Úpice, Vrchlabí, Malých Svatoňovic a z Nového Města nad Metují.

Účastníci se seznámili především s normou ČSN 734400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení“, kde ocenili také její zkrácenou formu, která je zdarma přístupná na webových stránkách ministerstva vnitra. Uvítali také komplexní pohled při zabezpečení školských zařízení vycházející z odborného bezpečnostního auditu a nastavení uceleného systémového přístupu. Dále byli seznámeni s nejčastějšími chybami při zabezpečení školských zařízeních, ve kterých se často promítá tzv. lidský faktor.

Velmi zajímavé a poučné byly také příspěvky pana Mgr. Brečky k tématům psychologie v krizových situacích, které byly uvedeny v kontextu konkrétních případů z praxe.

Všichni přednášející z Asociace bezpečná škola svými příspěvky značně zaujali účastníky semináře, což bylo zřejmé z velkého množství dotazů a následujících rozhovorů mezi účastníky a přednášejícími, a to nejen po každém bloku z programu semináře, ale i v závěrečné rozpravě k tématu bezpečnosti ve školách.

Chtěl bych touto cestou poděkovat přednášejícím z Asociace bezpečná škola za opravdu profesionální a empatický přístup k účastníkům semináře, který proběhl v přívětivé a přátelské atmosféře. Konference přinesla zástupcům školských zařízení důležité informace k problematice zabezpečení školských zařízení a i podle jejich reakcí i díky tomuto semináři mají jasnou představu, jaké mají možnosti, jak mohou dále pokračovat při zabezpečení svých škol a jaké jsou možnosti zapojení do programu prevence kriminality ,,Bezpečná škola“.

Zpracoval: Mgr. Jan Bábik, koordinátor prevence kriminality města Trutnova,
e-mail: babik@trutnov.cz

vytisknout  e-mailem