Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zapojte se do soutěže o ceny EK pro orgány veřejné správy „Sharing and Reuse Awards“!

Evropská komise vyhlásila soutěž „Sharing and Reuse Awards“, aby ocenila ty orgány veřejné správy, které úspěšně vyvinuly a sdílejí IT řešení s potenciálem pro širší opětovné využití. 

První a druhou cenu ve výši 15 000 eur, resp. 10 000 eur dostanou vítězné týmy v každé z následujících čtyř kategorií:

 • úspěšná spolupráce při vývoji a poskytování společných IT řešení na přeshraniční úrovni;
 • úspěšná spolupráce při vývoji a poskytování společných IT řešení na vnitrostátní úrovni;
 • úspěšná spolupráce při vývoji a poskytování společných IT řešení na regionální úrovni;
 • úspěšná spolupráce při vývoji a poskytování společných IT řešení na místní úrovni.

  Předložená řešení posoudí hodnotící výbor složený ze zástupců evropských institucí. Z tohoto důvodu jsou ze soutěže vyloučena IT řešení vyvinutá Evropskou komisí, Evropským parlamentem nebo Evropskou radou.

Soutěž je financována z programu Evropské komise nazvaného Řešení interoperability pro orgány veřejné správy, podniky a občany (ISA2) v kontextu jejího opatření „Sdílení a opětovné využití“.

„Tato cena upozorní na ty nejlepší z opětovně využitelných projektů a doufáme, že peněžitá cena pomůže vítězným orgánům veřejné správy rozšířit dosah jejich projektů,“ říká Margarida Abecasis, odpovědná za program ISA².

Proč je důležité sdílet a opětovně využívat IT řešení?

Díky opětovnému využívání IT řešení mohou orgány veřejné správy poskytovat lepší, levnější a rychlejší služby občanům a podnikům v Evropě. Taková řešení mohou být rychle uplatněna ve veřejném sektoru, čímž se zkrátí čas a sníží náklady na zavedení a údržbu.

Spolupráce na společných řešeních současně usnadňuje sdílení poznatků mezi orgány veřejné správy. Vývojem společných norem a opětovným využíváním všech dalších IT řešení mohou rovněž orgány veřejné správy zlepšit svou interoperabilitu, tj. schopnost vyměňovat si informace a chápat vyměňované údaje. A v  neposlední řadě sdílením a opětovným využíváním IT řešení lze zvýšit hospodářskou soutěž, jelikož to umožňuje většímu počtu podniků poskytovat IT služby veřejné správě.

Mnoho opětovně využitelných IT řešení je již k dispozici na platformě Joinup, kterou spravuje Evropská komise. Stránka funguje jako depozitář nástrojů a služeb vyvinutých zeměmi EU a evropskými institucemi.

Je vaše řešení způsobilé k účasti?

Aby bylo vaše řešení způsobilé k účasti v soutěži Sharing and Reuse Awards, musí splňovat následující kritéria:

 • bylo vyvinuto orgánem veřejné správyčlenského státu EU nebo země ESVO nebo pro ně;
 • použily ho opětovně jiné orgány veřejné správy;
 • jedná se o otevřený software nebo o sdílenou službu;
 • jeho popis je zveřejněn na portálu Joinup (pokud vaše řešení na portálu Joinup ještě není, jeho tým se s vámi po podání přihlášky do soutěže spojí a pomůže vám řešení zveřejnit);
 • jeho popis je uveden v angličtině.

  Pokud bylo řešení vyvinuto společně se soukromým subjektem jménem veřejné správy, cenu dostane dotčený orgán veřejné správy.

Kritéria hodnocení

Řešení, která se soutěže zúčastní, budou posuzována na základě následujících kritérií:

 1. Návrh řešení: O jaké technologie se opírá? Jakou má architekturu? Je rozšiřitelné? Využívá opětovně další služby / softwarová řešení nebo standardy / otevřené specifikace? Jaký licenční model je používán?
 2. Správa řešení: Které organizace, instituce a země se podílejí na procesu správy řešení? Jak jsou vývoj a poskytování řešení financovány?
 3. Dopad/výsledky: Jak vaše řešení pomáhá veřejné správě? Jaké výhody přináší vaše řešení  zúčastněným subjektům, uživatelům? Jaké jsou náklady/přínosy?
 4. Rozsah opětovného využití: Kolik správních orgánů toto řešení již použilo a jaký je rozsah využití? Existují konkrétní plány na budoucí opětovné využití? Jak snadno by mohlo být vaše řešení zavedeno v souvislostech, které se liší od okolností, za nichž bylo původně vyvinuto?
 5. Udržitelnost: Jak je zaručena udržitelnost vašeho řešení? Lze poskytovat nepřetržitou podporu? Bude řešení dále udržováno?

Jak se zaregistrovat do soutěže?

Pro účely registrace do soutěže je třeba, aby jedna osoba (kontaktní osoba) z orgánu veřejné správy, který řešení vyvinul nebo pro nějž bylo řešení vyvinuto, vyplnila registrační formulář. Upozorňujeme, že přihláška, veškeré podklady a popis řešení musí být předloženy v angličtině. Samo řešení však v angličtině být nemusí.

Nejzazší termín pro podání přihlášek je 28. říjen 2016.

Všechny vítěze informuje Komise e-mailem na konci ledna / začátku února 2017 a pozve je na konferenci Sharing and Reuse, která je naplánována na březen 2017. Oficiální veřejné vyhlášení a slavnostní předání cen proběhnou na této konferenci.

Další informace o soutěži

Stránka o soutěži na platformě Joinup

Časté dotazy k Sharing and Reuse Awards

Kontakt

DIGIT-SR-AWARDS@ec.europa.eu


odbor eGovernmentu, 9. 9. 2016

vytisknout  e-mailem