Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hlášení změn

English English

Změna bydliště

Občané třetích zemí držitelé víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu mají povinnost hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 30 dnů.

Občané třetích zemí, kterým byl na území povolen trvalý pobyt mají povinnost hlásit změnu místa pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů.

Změnu místa pobytu (nové místo pobytu) cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází nové místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu "Formuláře pro oznámení změn".

K nahlášení této změny cizinec doloží:

  • Doklad o zajištění ubytování na nové adrese,
  • cestovní doklad (s vyznačeným vízovým nebo pobytovým štítkem),
  • průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad.
     

V případě cizince s vízovým štítkem v cestovním dokladu nebo s vydaným průkazem o povolení k dlouhodobému pobytu (tj. vyznačeným formou pobytového štítku v cestovním dokladu nebo jako samostatný doklad) může tuto změnu nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Pokud je cizinec držitelem průkazu o povolení k trvalému pobytu ve formě biometrické karty ePKP a bude mu vydáván nový biometrický průkaz, musí se osobně dostavit k pořízení biometrických údajů.

Pokud cizinec změnu ohlásil na pracovišti MV ČR, které nemá technické zařízení k pořízení biometrických údajů bude cizinec vyzván, aby se k jejich pořízení dostavil na příslušné pracoviště. Doporučuje se, aby se cizinec k pořízení biometrických údajů u příslušného pracoviště objednal, a to co nejdříve.

Nový biometrický průkaz není vystaven na počkání a cizinec bude k jeho převzetí vyzván. Při přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu je nutno zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč (u dětí do 15 let ve výši 500 Kč) - hradí se formou kolkových známek.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 17. ledna 2020

vytisknout  e-mailem