Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Fotografování a pořizování obrazového záznamu při volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky

 

V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky upozorňujeme, že v případě zájmu ze strany sdělovacích prostředků o pořízení fotografií nebo obrazového záznamu z práce okrskových volebních komisí při sčítání hlasů (včetně vyjmutí úředních obálek s hlasovacími lístky z volebních schránek) po uzavření volební místnosti je nutné, podle § 40 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“) a podle § 23 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách Parlamentu“), požádat Státní volební komisi o vydání povolení k přítomnosti ve volební místnosti, kde okrsková volební komise bude sčítat hlasy.
 
Žádost o vydání povolení pro konkrétní osobu (zástupce sdělovacích prostředků) je třeba zaslat, popřípadě osobně předat Státní volební komisi na adresu jejího sídla - Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4. Žádost o povolení k přítomnosti v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, je možné zaslat také na e-mailovou adresu: volby@mvcr.cz nebo faxem na faxové číslo 974 816 873 a 974 816 872, a to nejpozději v pátek 8. října 2010.
 
V žádosti je třeba uvést: jméno, příjmení, funkci zástupce sdělovacího prostředku, název a adresu sdělovacího prostředku a faxové číslo; povolení bude zasláno na adresu uvedenou v žádosti, respektive na uvedené faxové číslo.
 
Pro úplnost dodáváme, že přítomnost zástupců sdělovacích prostředků, jakož i dalších osob ve volební místnosti v průběhu hlasování zákon o volbách do zastupitelstev obcí ani zákon o volbách do Parlamentu žádným způsobem neomezuje. V případě zájmu o pořízení záznamu o průběhu hlasování je třeba záležitost projednat přímo ve volební místnosti s předsedou okrskové volební komise, který odpovídá za pořádek  ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí. 

vytisknout  e-mailem