Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vydávání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce

Podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "volební zákon"), vydá registrační úřad kandidátům zvoleným za členy zastupitelstva obce osvědčení o zvolení, a to nejpozději do prvního zasedání zastupitelstva (viz vzor č. 11 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů). V případě, kdy soud shledá oprávněným návrh na neplatnost volby kandidáta, vydá registrační úřad do 7 dnů po právní moci rozhodnutí o neplatnosti volby kandidáta (§ 60 volebního zákona) osvědčení o zvolení kandidátovi v pořadí stanoveném podle § 45 odst. 3 a 4 volebního zákona (tj. podle výsledku voleb). Osvědčení tak vydá všem kandidátům zvoleným za členy zastupitelstev obcí, pro které působil jako registrační úřad.

Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podepíše:

  1. starosta tohoto úřadu, pokud funkci registračního úřadu plnil obecní úřad, kde není tajemník obecního úřadu; ustanovení § 107 ve vazbě na § 103 odst. 4 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, totiž stanoví, že dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty nebo místostarosty zabezpečuje výkon přenesené působnosti v těch obcích, kde není tajemník obecního úřadu;

  2. tajemník obecního úřadu, pokud funkci registračního úřadu plnil obecní úřad, kde je tajemník.
     

Obdobně postupují podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy a úřady městských částí v hlavním městě Praze.

  

vytisknout  e-mailem