Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Postavení okrskových volebních komisí ve volbách do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2010 odměňování a nároky členů okrskových volebních komisí

Zvláštní odměna za výkon funkce

Člen okrskové volební komise má podle § 82 zákona o volbách do Parlamentu nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Výši této odměny upravuje vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb. (dále jen „vyhláška č. 233/2000 Sb.“). Podle ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky č. 233/2000 Sb., členovi okrskové volební komise přísluší za výkon funkce odměna ve výši 1 300 Kč, zapisovateli okrskové volební komise 1 500 Kč a předsedovi okrskové volební komise ve výši 1 600 Kč v případě, že volby do Senátu ve volebním okrsku proběhly pouze v jednom kole. Za výkon funkce v dalším kole voleb do Senátu se odměna zvyšuje o 200 Kč, tj. členovi okrskové volební komise na 1 500 Kč, zapisovateli okrskové volební komise na 1 700 Kč a předsedovi okrskové volební komise na 1 800 Kč.
 
Výplata odměny a její způsob je totožný jako při souběhu voleb (viz výše). Také zdaňování a odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění z odměny člena okrskové volební komise, odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z odměny člena okrskové volební komise, nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno a náhradu mzdy, nárok člena okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, se řídí stejnými principy (viz výše).


Odbor všeobecné správy, 22.7.2010

vytisknout  e-mailem