Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seminář Výkon přenesené působnosti státní správy versus rozpočtové určení daní

Zpravodajství 

Odborný seminář s názvem Výkon přenesené působnosti státní správy versus rozpočtové určení daní.  Odborný seminář s názvem Výkon přenesené působnosti
státní správy versus rozpočtové určení daní.

Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka poslal otevřený dopis maršálkovi Senátu Polské republiky Bogdanovi Borusewiczovi. Vyzýval v něm polský Senát, aby společně s českým Senátem zkoordinovali kroky v bezpečnostní politice poté, co americká administrativa rozhodla zastavit projekt protiraketové obrany, která měla být umístěna v České republice a v Polsku. O den později spolu také oba politici hovořili telefonicky. „Shodli jsme se, že je potřeba po tomto rozhodnutí vytvářet společnou strategii a úzce v otázce bezpečnosti střední a východní Evropy spolupracovat. Mám na mysli multilaterální vazby parlamentů těchto zemí. Shodli jsme se také v tom, že bezpečnostní rizika pro Evropu a USA trvají a že společné vazby vyplývající ze společného členství v NATO stále platí a platit budou i nadále,“ uvedl po telefonátu P. Sobotka.
 
Dne 21. září pořádala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova odborný seminář s názvem Výkon přenesené působnosti státní správy versus rozpočtové určení daní. O seminář, který se konal pod záštitou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu, byl značný zájem ze strany starostů a starostek zejména menších měst a obcí. Se svými příspěvky vystoupili zástupci Ministerstva vnitra a Ministerstva financí, dále například zástupci Sdružení místních samospráv ČR nebo Svazu měst a obcí. Téměř stovka zúčastněných se zájmem vyslechla vystoupení představitelů jak státní správy, tak i samosprávy a mnozí se účastnili bohaté a živé diskuse. Seminář řídila a moderovala předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova senátorka Ludmila Müllerová.
 
Místopředseda Senátu Milan Štěch uspořádal 22. září seminář na téma Jak se žije seniorům v České republice. Zúčastnili se ho zájemci z celé naší republiky sdružení v Radě seniorů. Na programu jednání bylo sociální postavení českých seniorů, věková diskriminace, zdravotní potřeby a problémy populace nad 60 let stejně jako možnosti pro aktivní stárnutí. Před účastníky vystoupil ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka, který hovořil mimo jiné o problematice vývoje důchodů vůči průměrné mzdě. Informoval také o důvodech, které vedly vládu k opatření nepřistoupit k valorizaci důchodů. Se svým příspěvkem vystoupil i předseda Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR Zdeněk Škromach.
 
Účastníci semináře prezentovali některé závažné sociální případy seniorů, převážně žijících ve velkých městech, které nastaly v důsledku deregulace nájmů v bytech. Dále konstatovali, že senioři jsou často vnímáni jako skupina obyvatel, která ekonomicky zatěžuje naši společnost, což kategoricky odmítají. Rada seniorů ČR a účastníci semináře na závěr vyzvaly obě komory Parlamentu ČR, aby po vzoru české vlády ustavily své odborné orgány pro seniory a stárnoucí populaci a Radě seniorů ČR v nich umožnily důstojné zastoupení.
 

Setkání s poslanci Evropského parlamentu. Setkání s poslanci Evropského parlamentu.

Na neformálním setkání se 23. září sešli senátoři s poslanci Evropského parlamentu zvolenými za Českou republiku. Setkání, kterého se zúčastnili i někteří poslanci, uspořádal senátní Výbor pro záležitosti Evropské unie. Cílem historicky první společné schůze na půdě Senátu Parlamentu ČR byla kromě osobního setkání a vzájemného poznání také budoucí spolupráce na celoevropských tématech, která se významně dotýkají právě České republiky. Během setkání jednali účastníci zejména o tématech evropského finančního dohledu a regulace bankovního a ekonomického trhu, dále o Stockholmském programu, kde se přítomní politici mimo jiné shodli na podpoře jednotné azylové politiky.
 
text –kk-
foto archiv Senátu PČR


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 29.9.2009

vytisknout  e-mailem