Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k odměňování a nárokům členů okrskových volebních komisí při volbách do Evropského parlamentu

Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani poměru obdobném pracovnímu poměru

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší podle § 61 zákona o volbách do Evropského parlamentu a § 10 odst. 3 vyhlášky č. 409/2003 Sb., kromě zvláštní odměny, také paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 85 Kč za hodinu, nejvýše však 680 Kč za jeden den.
 
Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je osoba, která nevykonává závislou práci ve smyslu § 2 odst. 4 a 5 zákoníku práce. Závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle zákoníku práce, není-li upravena zvláštními předpisy (např. zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů). Základními pracovněprávními vztahy jsou podle zákoníku práce pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Člen okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je tedy v zásadě osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“).
 
Obecní úřady nejsou povinny zjišťovat, kdo z členů okrskové volební komise je OSVČ. Jestliže OSVČ uplatňuje nárok na paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce v okrskové volební komisi, musí toto obecnímu úřadu oznámit a svůj nárok prokázat, např. živnostenským listem nebo výpisem z obchodního rejstříku. Protože ne všechny kategorie OSVČ mají živnostenský list nebo jsou zapsány v obchodním rejstříku, mohou své „podnikání“, dle našeho názoru, prokázat i jiným dokumentem, který dokazuje jejich samostatnou výdělečnou činnost (smlouva, zápis v nějakém registru apod.).
Prakticky neexistuje žádný zaručený způsob, jak ověřit, že OSVČ skutečně ucházel výdělek po celou dobu, kterou nárokuje. Z tohoto důvodu je náhrada ušlého výdělku vyhláškou č. 409/2003 Sb. upravena p a u š á l n ě.
 
Dobou výkonu funkce člena okrskové volební komise se rozumí zasedání okrskové volební komise, tj. doba, kdy okrsková volební komise skutečně zasedá, nikoli např. doba od uzavření volební místnosti druhý den voleb do začátku sčítání hlasů.
Paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad.

vytisknout  e-mailem