Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k odměňování a nárokům členů okrskových volebních komisí při volbách do Evropského parlamentu

Nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno a náhradu mzdy

Podle ustanovení § 61 věty druhé zákona o volbách do Evropského parlamentu nárok člena okrskové volební komise na pracovní volno s náhradou mzdy od zaměstnavatele spojené s výkonem funkce upravují pracovněprávní předpisy. Zákon o volbách do Evropského parlamentu přitom odkazuje na vyhlášku č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu, která byla zrušena zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákoník práce“).
 
Podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. f) zákoníku práce přísluší k činnosti členů okrskových volebních komisí při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Zákoník práce však nezakládá členům okrskových volebních komisí nárok na náhradu mzdy (na rozdíl od předchozí právní úpravy před nabytím účinnosti zákoníku práce).
 
Obdobně jako při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu na podzim roku 2008 je však možné, aby se zaměstnavatel se zaměstnancem, který vykonává funkci člena okrskové volební komise, dohodl (individuálně, formou vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy), že mu náhradu mzdy poskytne. V případě, že k uvedené dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dojde, může se zaměstnavatel následně obrátit na příslušný obecní úřad a požádat o refundaci náhrady mzdy, která mu bude vyplacena, neboť se jedná o výdaj související s volbami podle Čl. 1 odst. 3 písm. j) směrnice Ministerstva financí č.j. 124/42 055/2004, který je možno uhradit z prostředků státního rozpočtu poskytovaných územním samosprávným celkům na úhradu volebních výdajů.

vytisknout  e-mailem