Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sněmovna - setkání představitelů zahraničních výborů

V rámci českého předsednictví Radě EU se ve dnech 9. - 10. března 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskutečnilo setkání vedoucích představitelů evropských parlamentních zahraničních výborů COFACC. České předsednictví si za jednu ze svých hlavních priorit zvolilo téma „Evropská unie ve světě“ a na ně navazovalo i hlavní téma COFACCu - „Bezpečnostní a ekonomická dimenze transatlantických vztahů“. Zatímco ekonomická část tématu vychází ze statistiky vzájemné obchodní bilance a přímých zahraničních investic mezi zeměmi EU a především Severní Ameriky, bezpečnostní dimenze euroatlantických vztahů je vnímána především jako spolupráce mezi Evropskou unií a NATO. Vzájemné vztahy obou organizací směřují ke koordinaci a především k zabránění duplicity. Mezi nejvýznamnější formy spolupráce obou organizací patří realizace společných misí na základě zmocnění OSN.
 
Vysoký představitel Rady EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Javier Solana na konferenci analyzoval otázky řešení blízkovýchodní krize, kdy centrem zájmu EU je mírové soužití palestinského státu a Izraele. Věnoval se také problematice začlenění balkánských zemí do Unie a podtrhl nezbytnost dialogu s Ruskem v otázkách bezpečnosti. Nepominutelným bezpečnostním aspektem je podle něho enviromentální vědomí Evropanů.
 
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek se vyslovil pro společný postup EU a USA při řešení světové ekonomické krize. Prioritou českého předsednictví je odstraňování bariér mezi státy a rozvíjení vazeb k USA. Je důležité nalézt kooperativní vztah k Rusku, které je podle premiéra nejpřirozenějším partnerem NATO.
 
Bývalý vedoucí české civilní mise Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) v Lógaru Václav Pecha přiblížil dosavadní praxi obnovy této provincie v Afghánistánu. Lékaři, stavebníci, technici, veterináři a další experti koordinují plnění svých úkolů společně s vojenskou složkou mise. Postupně dochází k obnově infrastruktury. Staví se nemocnice, školy a další zařízení. Pecha zmínil, že náklady na roční působení PRT činí 5 miliónů dolarů. Výsledkem činnosti PRT je dosud 14 uskutečněných projektů a 45 dalších je schváleno a čeká na svou realizaci. Na těchto projektech v Lógaru je zaměstnáváno 1200 – 1500 lidí. Hlavním cílem vynakládaného úsilí naší mise je, aby místní afgánské orgány a rodové reprezentace po odchodu příslušníků PRT byly samy schopny udržet bezpečnost v oblasti a zachovat a rozvinout dosažené kapacity v hospodářství.
 
Předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček v pondělí 16. března převzal z rukou prezidenta Mezinárodního osvětimského výboru Noacha Fluga Memorandum, v němž bývalí vězňové koncentračních táborů upozorňují na to, že Evropa by měla znát své společné dějiny a stát při nich, se všemi jejich světlými i tmavými stránkami, aby si z nich mohla brát poučení do budoucnosti. Vlček se setkal se členy Mezinárodního osvětimského výboru u příležitosti dvou tematických seminářů v Poslanecké sněmovně, zaměřených na problematiku 15. března 1939 a osud židovského obyvatelstva od válečných let po současnost. Spolupořadatelství prvního z nich převzal Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a podrobně se na něm hovořilo především o krátkém čase tzv. druhé republiky, o právních aspektech vývoje mezi Mnichovem 1938 a 15. březnem 1939, a o tom, co se detailně odehrávalo v Praze 14., 15. a 16. března před sedmdesáti lety. Odpolední seminář důsledky II. světové války v kontextu současnosti se konal pod záštitou Federace židovských obcí v ČR a Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků II. světové války. Hovořilo se na něm o poválečné situaci české židovské komunity v Čechách od roku 1945 do počátku 90. let a přístupu muzeí a galerií k identifikaci židovského majetku ve sbírkách.  
 
Text: -žam-


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 17.3.2009

vytisknout  e-mailem