Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Senát - čeští zákonodárci na zasedání v Bruselu

Česká parlamentní delegace odcestovala do Bruselu, aby se zúčastnila spojeného parlamentního jednání představitelů národních parlamentů členských zemí Evropské unie a Evropského parlamentu, které se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. února. Senátní část delegace vedl předseda Senátu Přemysl Sobotka, předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček vedl skupinu poslanců. Český Parlament, pod jehož vedením se toto společné parlamentní jednání koná, navrhl jako základní téma jednání o obnově evropských ekonomik zasažených krizí s názvem „New deal for European Economic recovery“. P. Sobotka uvedl, že ekonomické téma bylo naplánováno ještě dávno před tím, než svět zasáhla současná krize. „Ekonomické otázky, spolu s energetickou bezpečností a zahraničněpolitickými aspekty směřování Unie, to jsou priority našeho předsednictví a samozřejmě to platí i pro parlamentní dimenzi,“ řekl předseda českého Senátu. „Současné prohlubování hospodářské krize a různé názory jednotlivých zemí na její řešení dává navrženým tématům mimořádnou aktuálnost a naléhavost,“ doplnil před novináři předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček.

Podle Přemysla Sobotky musí obnova hospodářství Evropy probíhat v duchu hodnot, na nichž byl úspěch Evropské unie vybudován. Jde o odstraňování bariér, o podporu podnikání, ale také o stanovení strategických cílů v oblasti energetiky, bezpečnosti a zahraničních záležitostech. Projev předsedy Senátu směřoval nejen k problémům současné krize, ale zaměřil se i na celkový proces evropské integrace. Předseda Senátu se domnívá se, že integrace by měla probíhat racionálně bez ohledu na současnou krizi. Dle jeho slov je třeba budovat Evropu konkurenceschopnou, ekonomicky stabilní. Je proto nutné zabránit protekcionismu a snahám o sociální inženýrství, kterému se dle P. Sobotky daří právě v době krize. Ve svém projevu varoval také před unáhleném řešení současné situace. „Musíme se poučit a pro příště vyvarovat chyb, které svět k této krizi přivedly, ale nesmíme propadnout panice a naivně věřit, že řešením dnešní krize je protekcionismus, sociální inženýrství, napoleonské vizionářství některých politiků, národní ekonomické sobectví a dvojkolejná Evropská unie v podobě udržovaných rozdílů mezi starými a novými členskými zeměmi,“ uvedl v Evropském parlamentu P. Sobotka. Připomněl také, že je třeba vyslyšet i racionální výtky k evropské integraci. „Nesmíme se utopit v řešení druhotných a marginálních problémů a ve snahách umlčet jako nepohodlné ty, kteří mají k některým negativním projevům procesu evropské integrace zcela konkrétní a podložené kritické připomínky,“ dodal předseda českého Senátu P. Sobotka.

Předseda Poslanecké sněmovny ve svém úvodním vystoupení na plenárním zasedání upozornil v souvislosti s hospodářskou krizí na nebezpečí ztráty důvěry v ekonomiku a politiku. „Vzájemná propojenost ekonomik odsuzuje řešení uzavřená do hranic národních států k nezdaru.“ Pokud jde o regulace, předseda Sněmovny připomněl, že „nepotřebujeme více regulační administrativy, potřebujeme větší efekt regulace. Nepotřebujeme více regulace, ale lepší regulaci.“ Závěrem M. Vlček vyjádřil víru ve společné řešení. „Každý sám jako izolovaný stát je příliš slabý. Právě Evropská unie je takovým celkem, který se může s krizí vyrovnat.“
 
Dar českého Parlamentu Evropskému parlamentu. Dar českého Parlamentu Evropskému parlamentu.
Součástí Spojeného parlamentního jednání bylo i slavnostní předání daru českého Parlamentu evropským kolegům. Jako dar byla vybrána reprodukce kolorovaného mědirytu „Mapa Evropy v podobě ženy“ z knihy Itinerarium Sacrae Scripturae vydané Danielem Adamem z Veleslavína v roce 1592. Předlohu zapůjčila Strahovská knihovna, Královská kanonie premonstrátů na Strahově v Praze. „Je to společný dar Senátu a Poslanecké sněmovny a na rozměrném plátně je zobrazena mapa Evropy v podobě ženy. České země jsou umístěny v místě, kde obvykle zobrazujeme srdce,“ uvedl k daru Přemysl Sobotka. „Starobylé podobenství našeho kontinentu jako půvabné ženy výmluvně ilustruje, že vize jednotné Evropy sahají hluboko do naší historie,“ řekl v této souvislosti Miloslav Vlček. Velkoplošná kopie mědirytu se poprvé objevila na veřejnosti v Senátu při oslavách vstupu České republiky do Evropské unie a nyní je umístěna v prostoru pro veřejnost Jednacího sálu v sídle Senátu. Dar symbolizuje tradiční představu o českých zemích jako srdci Evropy a bude vyvěšen v Evropském parlamentu jako stálá připomínka českého předsednictví. 
 
Text –kk-
Foto: Archiv Senátu PČR


Odbor územní veřejné správy, redakce čtrnáctideníku Veřejná správa, 24.2.2009

vytisknout  e-mailem