Terorismus  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
 

Hlavní menu

 

 

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

 • Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
 • Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí
 • Databáze ztracených a odcizených úředních razítek
 • Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
 • Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

12. srpna 2020
Částka 4/2020 (pdf, 512 kB)

 • 3. Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-94781-37/OV-2020 ze dne 10. srpna 2020 o zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách do Senátu Parlamentu České republiky a ve volbách do zastupitelstev krajů vyhlášených na dny 2. a 3. října 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. července 2020 č. 799 k informaci o realizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 27. července 2020 č. 807 ke Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2019
 • Sdělení Ministerstva vnitra o stanovení obce Radostín nad Oslavou městysem
 • Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě razítek
   

13. července 2020
Částka 3/2020 (pdf, 516 kB)

 • 2. Směrnice Ministerstva pro místní rozvoj č. j.: MMR-24254/2020-52 ze dne 23. června 2020 pro nakládání s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 25. května 2020 č. 562 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 a Akčnímu plánu na léta 2021-2023 ke koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
 • Sdělení Ministerstva vnitra
   

22. května 2020
Částka 2/2020 (pdf, 703 kB)

 • 1. Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-71070-8/OV-2020 ze dne 20. května 2020, k hygienicko-protiepidemickým opatřením v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 - Teplice
 • Sdělení Ministerstva vnitra - Seznam platných právních předpisů a směrnic týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2019
 • Sdělení Ministerstva vnitra
   

5. února 2020
Částka 1/2020 (pdf, 2,7 MB)

 • Usnesení vlády České republiky ze dne 9. prosince 2019 č. 873 o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2019 č. 918 o postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu v roce 2020
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2019 č. 930 o Akčním plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 - 2021
 • Sdělení Ministerstva vnitra
 • Věcný rejstřík - Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí v roce 2019 (ročník 17)

  

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí (archiv) - 2019201820172016, 2015, 20142013, 2012, 201120102009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 a 2001.

  

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

  

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek

Databáze ztracených a odcizených úředních razítek obsahuje abecedně (podle oprávněné osoby) řazený seznam úředních razítek, u nichž byla nahlášena Ministerstvu vnitra ztráta nebo odcizení. Databáze obsahuje toliko úřední razítka ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, tedy kulatých razítek s malým státním znakem České republiky.

U razítek, která měla jiný než zákonem stanovený rozměr (tedy 20 mm, 25 mm nebo 36 mm), je údaj o rozměru uveden červeně. Ostatní ztracená a odcizená razítka v databázi obsažena nejsou. Databáze bude aktualizována vždy spolu s vydáním nové částky Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí. V databázi jsou uvedena pouze ta razítka, u nichž oprávněné subjekty ztrátu či odcizení ohlásily Ministerstvu vnitra.

  

Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Usnesení vlády týkající se činnosti Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí

  

Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

Přehled směrnic publikovaných od roku 2003

  

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Související odkazy

Dotační program pro ochranu měkkých cílů