Terorismus  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
 

Hlavní menu

 

 

Výsledky dotačního programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů 2020 - II. kolo

V souladu s vládou schválenou "Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020" (usnesení vlády č. 527/2017) a se souhlasem ministra vnitra informuji o výsledcích Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020 - II. kolo (dále jen "Program - II. kolo"). 

Prioritou Programu - II. kolo je zvýšení schopnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům.

Oblasti dotační podpory se zaměřily na:

  1. vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
  2. tvorba bezpečnostních plánů (včetně bezpečnostních procedur);
  3. tvorba koordinačního plánu;
  4. vzdělávací akce;
  5. výcvikové akce;
  6. cvičení;
  7. nákup neinvestičních hmotných prostředků;
  8. financování strážného a odborných lektorů;
  9. financování bezpečnostního pracovníka na pozici v rámci jednoho měkkého cíle.
     

Příjemcem dotace z Programu - II. kolo mohl být pouze kraj a hl. m. Praha, které má postavení kraje. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Realizátorem projektu je konečný příjemce dotace (kraj či hl. m. Praha v postavení kraje) nebo obec, které na základě krajského dotačního řízení byla dotace následně přerozdělena.

Žadatelé o dotaci Programu - II. kolo se museli řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

  1. naplňovat priority uvedené v Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020;
  2. postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020 - II. kolo; a
  3. vypracovat projekty v souladu s metodickými dokumenty k ochraně měkkých cílů, které Ministerstvo vnitra vydalo.
     

Žádosti byly zasílány elektronicky datovou schránkou do 28. 2. 2020.

Ministerstvo vnitra obdrželo 2 žádosti v podprogramu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a 1 žádost v podprogramu pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení.

Ministerstvo vnitra má k dispozici 30.085.744 Kč na podprogram pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a 3.833.056 Kč na podprogram pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení.

V podprogramu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy bylo zažádáno o celkovou částku 3.527.000,- Kč (po zaokrouhlení dolů na celé tisíce).

V podprogramu pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení bylo zažádáno o celkovou částku 2.767.000,- Kč (po zaokrouhlení dolů na celé tisíce).

Ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra schválil dne 9. března 2020 doporučení komise k dotačnímu programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020 - II. kolo, která na základě hlasování o jednotlivých žádostech formulovala na svém jednání 3. 3. 2020.

Byly tak schváleny všechny přijaté žádosti (s podmínkami a krácením požadovaných částek, více viz zápis z jednání komise jako doplnění této informace v odkazu níže), a to ve výši 3.335.000,- Kč v podprogramu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a ve výši 2.575.000,- Kč v podprogramu školy a školská zařízení.  

  

Mgr. Radek Šubrt
Ředitel odboru bezpečnostní politiky
V Praze dne 9. března 2020

  

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů