Terorismus  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
 

Hlavní menu

 

 

Výsledky dotačního programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019

V souladu s vládou schválenou "Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020" (usnesení vlády č. 527/2017) a se souhlasem ministra vnitra informuji o výsledcích Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 (dále jen "Program"). 

 

Prioritou Programu je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům.

Oblasti dotační podpory se zaměřily na:

 1. vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;

 2. tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur;

 3. vzdělávací akce;

 4. výcvikové akce;

 5. cvičení;

 6. nákup neinvestičních hmotných prostředků;

 7. financování bezpečnostního a administrativního pracovníka.
   

Příjemcem dotace z Programu mohl být pouze kraj a hl. m. Praha, které má postavení kraje. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Realizátorem projektu je konečný příjemce dotace (kraj či hl. m. Praha v postavení kraje) nebo obec, které na základě krajského dotačního řízení byla dotace následně přerozdělena.

Žadatelé o dotaci Programu se museli řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:

 1. naplňovat priority uvedené v Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020;

 2. postupovat podle Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019;

 3. a vypracovat projekty v souladu s metodickými dokumenty k ochraně měkkých cílů, které Ministerstvo vnitra vydalo.
   

Žádosti byly zasílány elektronicky datovou schránkou do 14. 2. 2019.

Ministerstvo vnitra obdrželo 8 žádostí v podprogramu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a 12 žádostí v podprogramu pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení.

Ministerstvo vnitra  mělo vyhrazeno 20 milionů Kč na podprogram pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a 20 milionů Kč na podprogram pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení.

V podprogramu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy bylo zažádáno o celkovou částku 8.438.000,- Kč (po zaokrouhlení dolů na celé tisíce).

V podprogramu pro zvýšení ochrany škol a školských zařízení bylo zažádáno o celkovou částku 19.549.000,- Kč (po zaokrouhlení dolů na celé tisíce).

Zástupce ředitele odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra schválil dne 21. 03. 2019 doporučení komise k dotačnímu programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019, která na základě hlasování o jednotlivých žádostech formulovala na svém jednání 11. 3. 2019.

Byly tak schváleny všechny přijaté žádosti (u některých s podmínkami a krácením požadovaných částek, jež uvádí zápis z jednání komise jako doplnění této informace v odkazu níže), a to ve výši 8.269.000,- Kč v podprogramu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a ve výši 19.370.000,- Kč v podprogramu školy a školská zařízení.

  

Mgr. Radek Šubrt
Zástupce ředitele odbor bezpečnostní politiky
V Praze dne 22. 3. 2019

  

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů