Terorismus  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
 

Hlavní menu

 

 

FAQ

Odpovědi na nejčastější dotazy ohledně CTHH a jeho práce. 

  1. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám
  2. Centre Against Terrorism and Hybrid Threats

Jak se útvar jmenuje?
Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám

Co iniciovalo jeho vznik?
Jedná se o doporučení, které vychází z předběžných závěrů několika kapitol Auditu národní bezpečnosti, který různé druhy hybridních hrozeb, mimo jiné i terorismus a další formy radikalizace nebo vlivové a dezinformační kampaně ze zahraničí, hodnotí jako závažnou hrozbu pro vnitřní bezpečnost státu a doporučuje, aby podobná pracoviště vznikla na všech příslušných úřadech.

O zřízení samotného Centra rozhodl ministr vnitra po uzavření první fáze Auditu na jaře 2016 a deklaroval toto rozhodnutí v květnu na pracovní konferenci k průběžným výsledkům Auditu.

Nutnost věnovat se novým asymetrickým, resp. hybridním hrozbám vyplývá již i z vládou schválené Bezpečnostní strategie ČR 2015.

Kdy pracoviště začalo působit?
Dne 1. ledna 2017.

Proč je něco takového na Ministerstvu vnitra?
Je to proto, že povinnost řešit otázky týkající se vnitřní bezpečnosti, bez ohledu na to, jakými metodami a v jakém kontextu se vyskytnou, má z kompetenčního zákona Ministerstvo vnitra. Z hlediska zákona je tak lhostejné, zda jde o klasické celostátní bezpečnostní hrozby (viz např. dřívější politický terorismus), nebo o hrozby v kontextu aktuálních hybridních kampaní (např. aktuálně teroristické útoky na měkké cíle, kombinované s islamistickou propagandou šířenou přes sociální sítě).

Je to nějaký nový úřad?
Nikoliv. Pracoviště vzniklo v rámci již existujícího odboru a za využití stávajících finančních prostředků rozpočtové kapitoly ministerstva.

Jaká je pracovní náplň Centra?
Jedná se v podstatě o odborné analytické, koncepční a komunikační pracoviště. Činnost Centra vzhledem ke gesci Ministerstva vnitra nespočívá pouze v monitorování hrozeb spojených přímo s vnitřní bezpečností státu, což předpokládá celkem široké pole hrozeb a potenciálních incidentů v oblasti terorismu, útoků na měkké cíle a bezpečnostních aspektů migrace, extremismu, hromadných akcí, narušování veřejného pořádku a různých typů trestné činnosti, ale právě i bezpečnostních aspektů dezinformačních kampaní se vztahem k vnitřní bezpečnosti státu. Na základě monitoringu Centrum detekované problémy vyhodnocuje a přichází s návrhy věcných i legislativních  řešení, která v případě potřeby i realizuje. Zároveň se věnuje šíření odborných informací a osvěty o daných problémech směrem k laické i odborné veřejnosti.

Co Centrum není a co nedělá?

  • Centrum není novým bezpečnostním sborem, ani orgánem činným v trestním řízení, ani zpravodajskou službou.
  • Centrum nemá „tlačítko na vypínání internetu“
  • Centrum nevnucuje lidem pravdu ani neprovádí cenzuru. Z internetu ani z tištěných médií neodstraňuje žádný obsah
  • Pracuje primárně s otevřenými zdroji dostupnými každému a otevřeně komunikuje s občanskou společností, médii a dalšími subjekty.
  • Centrum nemá pravomoc nikoho „zavírat do vězení“, „vyslýchat“ nebo s někým vést jakákoli řízení.
  • Centrum nešíří ničí propagandu ale odborné poznatky z oblasti bezpečnosti a vzniklo po vzoru obdobných analyticko-komunikačních pracovišť, která již dnes existují zejména v Pobaltí nebo např. ve Velké Británii.
  • Centrum mimo jiné upozorňuje na závažné dezinformace a směrem k veřejnosti i směrem ke státním institucím poskytuje odborná stanoviska, v nichž jakožto státní instituce samozřejmě vychází z platné ústavy České republiky.

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů