Terorismus  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
Platí 1. stupeň ohrožení terorismem
 

Hlavní menu

 

 

Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení ("měkkých cílů") 2020 - II

Vyhlášení Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020 – II. kolo (dále jen Program OBP 2020 – II. kolo)
 
V souladu s vládou schválenou „Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 - 2020“ (usnesení vlády č. 527/2017) a se souhlasem ministra vnitra informuji o vyhlášení Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2020 – II. kolo.
 
Prioritou Programu OBP 2020 – II. kolo je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům.
 
Oblasti dotační podpory se zaměřují:
1) vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
2) tvorba bezpečnostních plánů včetně bezpečnostních procedur;
3) tvorba koordinačního plánu;
4) vzdělávací akce;
5) výcvikové akce;
6) cvičení;
7) nákup neinvestičních hmotných prostředků;
8) financování strážného a odborných lektorů;
9) financování bezpečnostního manažera, koordinačního pracovníka a administrativního pracovníka.
  
Žadatelé o dotaci v Programu OBP 2020 – II. kolo se musí řídit následujícími dokumenty a splnit podmínky v nich obsažené:
Příjemcem dotace z Programu OBP 2020 – II. kolo může být pouze kraj a hl. m. Praha, která má postavení kraje. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru. Realizátorem projektu je konečný příjemce dotace (kraj či hl. m. Praha v postavení kraje) nebo obec, které na základě krajského dotačního řízení byla dotace následně přerozdělena.

Žádosti budou zasílané prostřednictvím datové schránky Dotační program na měkké cíle – Odbor bezpečnostní politiky (Ministerstvo vnitra) – ID schránky f6wh3w8.

Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel. Termín pro podání žádostí je do 28. února 2020 (včetně). K žádostem podaným po termínu nebude přihlíženo.

V případě dalších konzultací lze zaslat dotaz na emailovou adresu cthh@mvcr.cz.
 
Mgr. Radek Šubrt
ředitel

vytisknout  e-mailem 

MVČR 
internetové stránky Policie ČR 

Dotační program pro ochranu měkkých cílů