Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zvyšování srozumitelnosti materiálů veřejné správy, ETR

Na základě úkolu plynoucího z Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 (NAP 2015-2020) vytvořilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s vybranými neziskovými organizacemi v roce 2019 Metodický postup pro tvorbu srozumitelných sdělení a pro tvorbu zjednodušených textů pro osoby vyžadující zvláštní přístup (Metodika). Metodiku lze dohledat zde nebo zde.

Metodika dává veřejné správě k dispozici návod, jak vytvořit

  • texty srozumitelné - texty napsané tak, aby občan (laik) pochopil podstatu věci, tj. texty smysluplné, jednoznačné a pochopitelné po prvním čtení;

  • texty zjednodušené - tzv. easy-to-read, umožňující lidem, kteří mají potíže i se čtením srozumitelného textu (tj. lidé se zdravotním postižením, senioři, cizinci, lidé ve vypjaté životní situaci apod.) porozumět sdělení, které by jim někdo jiný musel vysvětlit.
     

Metodika byla doplněna přehledným letákem a celkem pěti průvodci životními situacemi ve formátu ETR - jak volit do Senátu, jak volit do obecních zastupitelstev, jak si obstarat cestovní doklad, vyměnit starý či získat nový občanský průkaz. Průvodci životními situacemi jsou k dohledání na stejných webových stránkách, jako samotná metodika.

Metodika včetně doprovodných materiálů byla dne 6. 11. projednána na Vládním výboru pro osoby se zdravotním postižením, který orgánům státní správy doporučil metodiku využívat.

Ve snaze o plnění usnesení Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením, stejně jako NAP 2021-2025, byla za účelem hlubší diskuse nad ETR i za účelem další implementace ETR, vytvořena Pracovní skupina pro implementaci metodiky ETR napříč veřejnou správou. Té se budou účastnit jednotlivé ústřední orgány státní správy i zástupci územních samosprávných celků, kteří se o problematiku zajímají, nebo s ní mají zkušenosti. V nadcházejícím období plánuje Ministerstvo vnitra vytvoření pilotního školení srozumitelného a zjednodušeného psaní pro úředníky, které bude v případě kladného vyhodnocení tohoto pilotu dále rozšířeno.

  

vytisknout  e-mailem