Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zřízení datových schránek pro školy a školská zařízení

Od července 2017 zřídí ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem školství datové schránky orgánů veřejné moci pro školy a školská zařízení. Tuto povinnost zavádí novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. 

 

Zavádění datových schránek bude probíhat následujícím způsobem:

  1. U škol a školských zařízení, které již disponují datovou schránkou právnické osoby, dojde k transformaci na typ datové schránky orgánu veřejné moci. Touto transformací nedojde k žádným změnám v zobrazování obsahu datové schránky (dodané a odeslané datové zprávy) ani jejího názvu, tzn. nedojde ke změně oproti stávající praxi. Školám a školským zařízením bude naopak nově dána možnost bez omezení komunikovat z datové schránky orgánu veřejné moci se všemi ostatními subjekty s datovou schránkou, čímž současně dojde k finanční úspoře pro odesílatele, neboť komunikace z tohoto typu datové schránky není pro orgán veřejné moci zpoplatněna.

  2. Pokud škola nebo školské zařízení žádnou datovou schránkou dosud nedisponuje, bude jim automaticky zřízena datová schránka orgánu veřejné moci. K tomu dojde po registraci agendy s působností škol nebo školských zařízení v základním registru práv a povinností (RPP), kterou provede Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

  3. Výše uvedený postup je však podmíněný evidencí školy či školského zařízení v základním registru osob (ROS). Tuto evidenci provádí zřizovatel školy či školského zařízení, k čemuž může využít aplikaci ROS-IAIS, kterou provozuje Český statistický úřad. Bližší informace k aplikaci na adrese: https://www.czso.cz/csu/czso/podklady-pro-primarni-plneni-komunalnich-prispevkovych-organizaci.
     

Ministerstvo pro toto období navýší kapacity metodické a technické podpory. V pracovních dnech od 8:00 - 18:00 hodin je možné volat poradenskou linku 954 200 200 nebo využít e-poradnu https://www.datoveschranky.info/kontakty/eporadna.

Postup škol a školských zařízení pro aktivaci datových schránek typu OVM a pro oznámení jejich působnosti v agendách pro:
(povinnost OVM dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech)

  1. školy a školská zařízení, které mají datovou schránku a jsou vedené v základním registru osob (pdf, 125 kB)
  2. školy a školská zařízení, které nemají datovou schránku a jsou vedené v základním registru osob (pdf, 202 kB)
  3. školy a školská zařízení, které mají datovou schránku a nejsou vedené v základním registru osob (pdf, 125 kB)
  4. školy a školská zařízení, které nemají datovou schránku a nejsou vedené v základním registru osob (pdf, 125 kB)

V Praze dne 15. května 2017
Odbor eGovernmentu ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem