Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Způsoby zrychlení zákonodárného procesu v ČR a SRN

Marie Pechancová 

Shrnutí:
 
Tématem článku jsou odchylky od běžného zákonodárného procesu v ČR, které mají za cíl urychlit zákonodárný proces; pro účely srovnání je představena i úprava odchylek ve Spolkové republice Německo. Z českých odchylek je rozebráno zkrácené jednání o návrzích zákonů dle ústavního zákona o bezpečnosti, schválení návrhu zákona v prvním čtení, přijímání zákonů ve stavu legislativní nouze, legislativní proces při přijímání zákona, s nímž vláda spojila žádost o vyslovení důvěry, a legislativní proces k provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti. V části věnované německé úpravě je popsán stav legislativní nouze, legislativní proces při přijímání zákonů ve stavu ozbrojeného napadení státu nebo bezprostřední hrozby napadení a také přijímání zákonů v prvním čtení.
 
V závěru jsou zdůrazněny problematické instituty, uvedeno je také shrnutí tématu a možné úvahy de lege ferenda.
 
Summary:
 
The main topic of the article is derogations from ordinary legislative process in the Czech Republic and, for the purpose of comparison, also in Germany. To be more specific, only derogations which are intended to shorten the legislative process are considered. The major section focuses on summary considerations of draft bills in compliance with the Security Act, adoption of the law in the first reading, adoption of the law in the state of legislative emergency, adoption of the law which is combined with a request for the vote of confidence and, finally, legislative process implementing resolutions of the UN Security Council according to Art.  41 of the Charter of the UN. In the following section, the legislative derogations in Germany are described, namely state of legislative emergency, legislative process in the state of armed assault of the state or threat of assault as well as adoption of the law in the first reading.
 
At the end of the article, the disputable questions are emphasized. Considerations de lege ferenda are also outlined.

vytisknout  e-mailem