Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zprávy ze Senátu – 38. týden

Veřejné slyšení na téma plošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol, které plánuje Ministerstvo školství, se konalo 20. září v Senátu. Slyšení uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jednání vedl místopředseda výboru Marcel Chládek. Na semináři zaznělo k připravovanému projektu mnoho zajímavých připomínek a názorů. Hovořilo se zvláště o tom, k čemu má plošné testování žáků 5. a 9. tříd sloužit, zda bude tato forma ověřování znalostí žáků efektivní a zda výsledky testů nemohou být zneužity. V neposlední řadě účastníci slyšení poukázali na to, že zavedení testování vyjde na 100 milionů korun a nastolili otázku, zda finanční prostředky budou vynaloženy efektivně. Přítomní odborníci hovořili také o hrozbě výrazného snížení kvality základního školství, které se po podobných projektech projevilo v zahraničí. „Podle těchto zkušeností dochází namísto ke zlepšení naopak k propadu celkové úrovně školství, kdy se žáci intenzivně připravovali na testované předměty, ale to vše na úkor ostatní látky. Došlo tedy ke zlepšení v testech, ale nikoliv, co se týče úrovně ostatních předmětů,“ uvedl po skončení slyšení senátor M. Chládek. „Cílem slyšení v žádném případě nebylo problematiku plánovaného testování nijak dehonestovat. Naopak. Hlavním důvodem bylo docílit toho, aby se ministr školství nad tímto svým plánem velmi hluboce zamyslel a zvážil jak pozitiva, tak negativa. Aby se podíval, jaké výsledky mělo toto opatření v zahraničí,“ dodal M. Chládek.
 
Předseda Senátu Milan Štěch pořádal 23. září ve Valdštejnském paláci slavnostní oběd na počest předsedy Parlamentu Chorvatské republiky Luky Bebiće. Slavnostního oběda se zúčastnily též manželky obou politiků. Hlavními tématy diskuse bylo členství Chorvatska v Evropské unii a proces ratifikace přístupové smlouvy. Přítomní hovořili také o možnostech rozvoje česko-chorvatských vztahů, o potenciálu spolupráce středoevropských a balkánských zemí a o hospodářské situaci v Česku i Chorvatsku. Oba předsedové se shodli na tom, že o vstupu Chorvatska do Evropské unie by se mělo ve všech členských zemí Unie hlasovat samostatně a že hlasování k jiným záležitostem, než je přístupová smlouva Chorvatska, by tedy měla proběhnout odděleně. 
 
Přijetí prvního místopředsedy Parlamentu Moldavské republiky Vladimira Plahotniuce s delegací. Foto: archiv Senátu PČR.Přijetí prvního místopředsedy Parlamentu Moldavské republiky Vladimira Plahotniuce s delegací. Foto: archiv Senátu PČR.
První místopředseda Senátu Přemysl Sobotka přijal 20. září prvního místopředsedu Parlamentu Moldavské republiky Vladimira Plahotniuce s delegací. Na jednání byli přítomni též předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jozef Regec a předseda Výboru pro evropskou integraci Luděk Sefzik. Hlavním tématem jednání byla integrace Moldávie do evropských struktur. „Řekl jsem panu Plahotniucovi, že nabízíme své zkušenosti z přístupových jednání, aniž bychom chtěli poučovat. Jde především o to, poučit se z chyb, které jsme my sami zbytečně udělali,“ uvedl po jednání Přemysl Sobotka. „Připomněl jsem zároveň, že to byla právě Česká republika, která v době svého předsednictví prosadila agendu „východního partnerství“, ale že pro nás i nadále zůstávají prioritou i bilaterální vztahy,“ dodal 1. místopředseda Senátu. „Ty jsou klíčové jak v ekonomických vztazích, tak například při rozvíjení spolupráce na parlamentní úrovni, především v rovině odborných výborů,“ uvedl Přemysl Sobotka na závěr.

text -kk-
foto archiv Senátu PČR

vytisknout  e-mailem