Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Sněmovna - vládní návrh zákona na zrušení Státního fondu kultury

 

Státní fond kultury České republiky byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb., aby podporoval českou kulturu formou účelových dotací, půjček nebo návratných finančních výpomocí poskytovaných na kulturní projekty nad rámec prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu. Základním problémem Fondu byla od počátku jeho existence skutečnost, že nemá žádné trvalé, dostatečné, zákonem garantované (nárokové) zdroje, které by mohly sloužit k plnění jeho poslání. Některé očekávané finanční zdroje se v průběhu existence Fondu ukázaly jako nefunkční (například výnosy z majetkových účastí ČR na podnikání právnických osob v kultuře, výnosy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů, výnosy z pohlednic, plakátů a dalších příležitostních tisků vydávaných Fondem). Funkčním, ale nedostatečným zdrojem jsou příjmy z výkonu majetkových práv dle autorského zákona.
 
Prostředky k zajištění své funkce mohl Fond získat především z výnosu z nemovitostí, které mu byly svěřeny, a také z výnosu z loterií organizovaných Fondem. Základním zdrojem příjmů Fondu se tak měly stát svěřené nemovitosti v centru Prahy - dům U Černé Matky Boží a dům U Hybernů, který však byl v době předání ve špatném stavu a musel být proto nákladně zrekonstruován. Pokus o zajištění dostatečných příjmů Fondu z provozování loterie Česká lotynka se ukázala jako neúspěšný, protože nedosáhl předpokládaných příjmů, a loterie musela být po zhruba jednoročním provozu ukončena. Rovněž tak druhý pokus o zajištění příjmů Fondu z výnosů loterie nebyl úspěšný, opět z důvodů komerční neúspěšnosti této loterie. Jednalo se o loterii stíracích losů a číselnou loterii, kterou provozovala společnost EuroLotto. Na Fond byl poté převeden z Ministerstva dopravy Národní dům na Vinohradech, který v současné době produkuje většinu finančních zdrojů Fondu.
 
Roční disponibilní zdroje Fondu použitelné pro podporu kulturních projektů se pohybují kolem 6 miliónů korun. Finanční prostředky Fondu v současné době není možné použít k podpoře české kultury z toho důvodu, že není Poslaneckou sněmovnou PČR zvolena Rada Fondu, která o způsobu a výši podpory rozhoduje (funkční období poslední Rady Fondu skončilo v roce 2006). S ohledem na fakt, že Fond disponuje pouze omezenými prostředky k podpoře kulturních projektů a Ministerstvo kultury podporuje kulturní projekty již jiným způsobem, vláda v létě předložila do Poslanecké sněmovny návrh zákona na zrušení Státního fondu kultury k 31. prosinci 2008.

Text: - žam-

vytisknout  e-mailem