Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vláda schválila návrh zákona o pobytu cizinců

Vláda na dnešním jednání schválila novelu zákona předloženou ministrem vnitra Radkem Johnem, kterou se mění zákon o pobytu cizinců na území České republiky. Jedná se o velmi rozsáhlou novelu, která se dotýká většiny institutů upravených zákonem o pobytu cizinců. Návrh zajišťuje transpozici směrnic Evropské unie. 

Zákon o pobytu cizinců obsahuje mimo jinéúpravu institutu cestovního zdravotního pojištění cizinců. Reaguje na problémy stávající právní úpravy, která vyvolala negativní zahraničně politické reakce. Návrh, který předložil ministr vnitra Radek John, se snaží problémy řešit tak, aby současně nedošlo k poškození zájmů zdravotnických zařízení na řádné úhradě nákladů zdravotní péče poskytnuté cizinci.

V zájmu zdravotnických zařízení je navrženo rozšíření rozsahu zdravotní péče, která musí být u cizinců pobývajících na území České republiky po dobu delší než 90 dnů hrazena z cestovního zdravotního pojištění, zvýšení limitu pojistného plnění (z 30 000 EUR na 60 000 EUR) na jednu pojistnou událost, nadále se předpokládá vyloučení spoluúčasti pojištěného, nově se navrhuje zamezení výluk poskytnutí pojistného plnění v případě úrazu zaviněného pojištěným cizincem.

Hlavním cílem předložené novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky je:

  • implementovat právo Evropské unie do právních předpisů České republiky;

  • splnit úkoly vyplývající z usnesení vlády České republiky ze dne 9. února 2009 č. 171 k zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize;

  • návrh zákona dále reaguje na soudní judikaturuna poznatky, které se objevily v aplikační praxi;

  • provedení úprav souvisejících se zajištěním úkolů vyplývajících z usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 450, kterým byla schválena Koncepce budoucí právní úpravy, která povede ke sjednocení právní úpravy postupů při výkonu jednotlivých správních agend s minimem odchylek a výjimek. V důsledku změn hmotněprávní úpravy je dále navrhována celková rekonstrukce skutkových podstat správních deliktů, a to tak, aby právní úprava správního trestání lépe vyhovovala potřebám aplikační praxe.

  

Jiří Reichl
ředitel tiskového odboru a tiskový mluvčí

  


18. srpna 2010

vytisknout  e-mailem